Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vitality – integrerte helsetjenester for skrøpelige eldre i Vestfold

Kort om teamet

Teamet er et tverrfaglig team. teamet ble etablert ved Sykehuset Vestfold i samarbeid med Larvik kommune i mars 2022.

Oppgaver for teamet

  • Tverrfaglig kartlegging.
  • Risikovurdering.
  • Egenbehandlingsplan med tiltak for å opprettholde funksjonsnivået basert på «Hva er viktig for deg?»

Medlemmer av teamet

Sykehuset i Vestfold har ansatt en eldrehelsekoordinator (Sykepleier med geriatrisk videreutdanning), geriater, farmasøyt og helsesekretær og Larvik kommune har ansatt eldrehelsekoordinator (Sykepleier), fysioterapeut og ergoterapeut. 

Andre aktører som blir involvert i samhandlingen er fastleger, hjemmetjeneste og forebyggende helsetjenester.

Hvilket problem skal teamet løse?

Teamet følger skrøpelige eldre ut av sykehuset for å skape mer sammenhengende og helhetlige tjenester. Teamet skal også bidra til å øke kunnskapen og kompetansen knyttet til forebyggende helsetjenester for eldre.

Teamet gjennomfører en kartlegging av skrøpelighet for å tilpasse behandling og oppfølging av pasienter/innbyggere. Målet er at målrettede individualiserte tiltak kan gi redusert behov for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommuner og sykehus.

Målgruppe

«Skrøpelige eldre». Prosjektet har valgt å fokusere på to hovedgrupper pasienter som kartlegges; forsterket oppfølging av pasienter som lever med veldig mild – moderat skrøpelighet etter utskrivning fra sykehus, samt et helsestasjonstilbud for eldre som søker kommunale omsorgstjenester.

Avtaler eller annet som regulerer teamet

Samarbeidsavtale mellom Sykehuset i Vestfold og Larvik kommune.

Finansieringsordning

Sykehuset og kommunen lønner sine ansatte i teamet.

Mer informasjon

Fagutvalg, arbeidsgrupper og samarbeidsprosjekter (kompetansebroen.no)

Kontaktperson

marte.wang-hansen@siv.no

Først publisert: 06.06.2023 Sist faglig oppdatert: 06.06.2023 Se tidligere versjoner