Fosterdiagnostikk

Fosterdiagnostikk og retningslinjer for ultralyd i svangerskap. Skjema for årsrapportering fra virksomheter.

Godkjente metoder for fosterdiagnostikk

 • Ultralyd i uke 11–14 kombinert med blodprøve (KUB-test)
 • Andre fosterdiagnostiske ultralydundersøkelser
 • Non-invasiv prenatal test (NIPT) for trisomi 13, 18 og 21
 • Non-invasiv prenatal test eller diagnostikk for å teste for bestemte alvorlige arvelige sykdommer
 • Morkakeprøve
 • Fostervannsprøve

Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet gjelder: 

 • ultralyd i den alminnelige svangerskapsomsorgen (omfattes ikke av bioteknologiloven og regnes ikke som fosterdiagnostikk)
 • ultralyd i forbindelse med fosterdiagnostikk. 

Gravide som er RhD-negative får tilbud om RhD-analyse av fosteret

Hvem som kan få tilbud om fosterdiagnostikk

I Norge kan gravide få tilbud om fosterdiagnostikk hvis:

 • De vil være 38 år eller eldre ved termin
 • Kvinnen selv eller partneren tidligere har fått et barn eller foster med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik
 • Kvinnen selv eller partneren har økt risiko for å få et barn med alvorlig sykdom og tilstanden kan påvises (eksempler er en del arvelige sykdommer)
 • Kvinnen bruker medisiner som kan forårsake utviklingsavvik hos fosteret
 • En ultralydundersøkelse har påvist tegn til utviklingsavvik hos fosteret, for eksempel en undersøkelse som er utført for å avklare en klinisk problemstilling – medisinsk indikasjon, se Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet.
 • I spesielle tilfeller hvis kvinnen/paret er i en vanskelig livssituasjon og ikke vil klare den ekstra belastningen et sykt eller funksjonshemmet barn kan medføre.

Angst og uro for at svangerskapet ikke utvikler seg normalt er ikke en indikasjon for fosterdiagnostikk, men det kan være en indikasjon for å vurdere ultralydundersøkelse.

Informasjon om hvem som tilbys fosterdiagnostikk og godkjente metoder (helsenorge.no)

Årsrapportering fosterdiagnostikk

Rapporteringsskjema: Fosterdiagnostiske undersøkelser (DOC).

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 02.05.2019