Registrering og formidling av ledig helsepersonell

Helsedirektoratet har opprettet et nasjonalt register hvor ledig helsepersonell kan registrere seg. Kommuner og helseforetak med behov for helsepersonell kan søke om tilgang til registeret.

For helsepersonell - registrer deg her

Utbruddet av Covid-19 har ført til at helsetjenesten både i sykehus og kommune er presset. Behovet for helsepersonell er stort. Registrer deg som tilgjengelig helsepersonell her:

Er du allerede ansatt eller engasjert i helseforetak eller innen helserelaterte oppgaver i kommune skal du ikke registrere deg.

Press på helsevesenet

Helsedirektoratet oppfordrer helsepersonell som ikke allerede jobber ved et helseforetak eller i en kommune, til å stille seg til rådighet. Registrering er viktig for å gi myndighetene en god oversikt over de nasjonale reservepersonellressursene.

Mange har allerede meldt sin interesse direkte til et helseforetak eller kommune. Vi ber allikevel om at dere som fortsatt er ledige om også å registrer dere i Helsedirektoratets register.

Hvis du er ansatt i universitets- og høyskolesektoren men har ekstra kapasitet eller er permittert på grunn av stengte skoler, kan du også registrere deg som tilgjengelig helsepersonell. Dette bør imidlertid avtales med arbeidsgiver.

Registrert informasjon om ledig helsepersonell vil gjøres tilgjengelig for tjenestene. Etter hvert som behovet melder seg kan personer som er registrert som reservepersonell, bli kontaktet av den aktuelle kommunen eller HF. Det er viktig at registreringsstatus holdes oppdatert slik at vi vet hvem som er aktivt tilgjengelig til enhver tid.  

Takk for at du er med!

For kommuner og helseforetak - søk om tilgang til registeret

Kommuner og helseforetak med behov for helsepersonell kan bestille tilgang til det nasjonale registeret for helsepersonell. Der kan de få oversikt over tilgjengelig personell i sitt område, inkludert kontaktinformasjon.

Søknad om tilgang

Det er kun kommuner og helseforetak som kan søke om tilgang til registeret.

Søknad om tilgang sendes elektronisk via Altinn:

Logg deg på Altinn med eget fødselsnummer. Velg Altinn-rollen "Utfyller/Innsender" for din kommune eller helseforetak. Dersom du ikke har denne rollen, må du få den fordelt før du starter utfylling av skjema.

I skjema skal du oppgi følgende:

Innsender: 
Skjemaet er koblet til Brønnøysundregisteret, organisasjonsnummer og navn på kommunen/helseforetaket vil automatisk komme opp i skjemaet.

Person(er) som skal ha tilgang: 
Her oppgis detaljer om de personene som skal ha tilgang. Dersom kontaktpersonen skal ha tilgang må også han/hun oppgis under dette punktet.

Kontaktperson: 
Dette er personen som skal kontaktes dersom Helsedirektoratet har spørsmål til søknaden.

Innvilget tilgang

Når forespørsel om tilgang er registret og behandlet vil personene som skal ha tilgang motta en e-post med invitasjon til opprettelse av bruker. Opprettelse og pålogging gjøres gjennom ID-porten.

I registeret vil du få tilgang til rapporter som viser oversikt over, og kontaktinformasjon til helsepersonell som har registrert seg i ditt område. Det vil kun være personell med gyldig autorisasjon eller lisens som vises.

Først publisert: 24.03.2020 Sist faglig oppdatert: 26.03.2020