Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Barnevern

Helsesatsing i barnevernet og utsatte barn og unge er prioriterte områder for Helsedirektoratet. Vi jobber i tett samarbeid med Bufdir om felles oppdrag for å styrke samarbeid på tvers av tjenestene. Målet er å bedre helsehjelpen, og riktigere tiltak, til barn i barnevernet og utsatte og sårbare barn og unge. Arbeidet handler både om å gjøre ansvar og roller tydelig i de ordinære strukturene, men også å etablere og organisere nye roller og sammensetninger der helse og barnevern jobber i team.