Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

 • Nasjonalt basiskurs i frakturbehandling
 • Kurs i kirurgisk teknikk og gipsbehandling
 • Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin
 • Nasjonalt kurs i håndkirurgi og revmakirurgi
 • Nasjonalt kurs i fotkirurgi, amputasjoner og ortopediske hjelpemidler
 • Nasjonalt kurs i leddskader og artroskopisk kirurgi
 • Nasjonalt kurs i barneortopedi inkludert barnetraumatologi
 • Nasjonalt kurs i tumorkirurgi
 • Nasjonalt kurs i implantatlære og protesekirurgi.
 • Nasjonalt kurs i ryggkirurgi og nevrotrauma
 • Nasjonalt kurs i avansert bruddbehandling
 • Advanced trauma life support (ATLS)

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Prosedyre Antall Kommentar
Brudd, evt. med reposisjon, inkludert gipsbehandling 75  
Seneskader 10 Hovedoperatør
Osteosynteser i øvre femur, inkl. hemiproteser 80  
Osteosynteser i underekstremiteter - herav minimum 10 sperrenaglinger 50 (10)  
Osteosynteser i overekstremiteter  50  
Rygginngrep inkludert instrumentert / ikke instrumentert spondylodese med eller uten dekompresjon 15 Operere selvstendig eller aktivt assistere.
Fjerning av fiksasjonsmateriale fra rygg er ikke tellende inngrep
Totalproteser i hofte, planlegge samt assistere under inngrepet 15  
Totalproteser i hofte, operere under supervisjon 15  
Totalproteser i kne  15 Assistere ved eller operere under supervisjon.
Kneskopier (fjerne corpus librum, menisklesjoner) 30 Hovedoperatør
Kneskopier, med inngrep utover meniskreseksjon 10 Aktivt assistere eller operere 
Skulderskopier (kan være som ledd i et større inngrep, for eksempel inngrep i punktet under). 20  
Skulderskopier, med inngrep ut over akromionreseksjon  10 Aktivt assistere eller operere
Dype infeksjoner 10  
Fot/ankelkirurgiske inngrep  30 Fjerning av osteosyntesemateriale og operasjon for vanlige ankelfrakturer teller ikke i denne gruppen
Amputasjoner på underekstremiteten  5 Crus, kneeksartikulasjon og femur er tellende, ikke amputasjoner distalt for ankelen
Barneortopediske inngrep herunder operativ behandling av barnefrakturer/ epifysiolyse av caput femoris  10 Fjerning av osteosyntesemateriale teller ikke
Håndoperasjoner, elektive (inkludert seneskader) 20 Operere selvstendig
Håndoperasjoner, akutte (inkludert seneskader) 10 Operere selvstendig

Utdypende tekst til læringsmål ORT-082.

Spesialkompetanse innen det enkelte fagområde:

Traumatologi

Kneprotesekirurgi

 • primære kneproteser

Hofteprotesekirurgi

 • primære hofteproteser

Artroskopisk knekirurgi

 • menisksutur med minimum to ulike teknikker
 • rekonstruksjon av MPFL
 • primære ACL-rekonstruksjon
 • fiksasjon av osteokondrale frakturer

Antroskopisk skulderkirurgi

 • sutur av supraspinatussene
 • fremre skulderstabilisering

Kreftortopedi

Hvis legen velger å opparbeide spesialkompetanse ved kreftortopedisk senter bør legen få innsikt i kirurgiske metoder som benyttes inne kreftortopedi - både reseksjonsmetoder og ulike rekonstruksjoner.

Fot- og ankelkirurgi

 • fremre og bakre ankelskopi
 • artrodeser i ankel og subtalarledd
 • ved akutte skader i Lisfranc leddrekke må en beherske diagnostikk av instabilitet og kunne gjennomføre artrodeser og fiksasjon
 • i behandlingen av hallux valgus kunne gjennomføre distale osteotomier, artrodese og Lapidus prosedyre, samt vite når det kan gjøres Stainsby prosedyre og kunne gjennomføre denne
 • non-operativ og operativ behandling av hallux rigidus med leddbevarende kirurgi og artrodese med stabil fiksasjon 
 • rekonstruksjon ved akutt og kronisk achillesseneruptur

Håndkirurgi

 • bøyeseneskader 
 • sutur av digitalnerver 
 • transposisjon av indicis proprius ved EPL ruptur 
 • behandling av pseudartose i scafoid
 • behandling an høytrykksinjeksjoner
 • behandling av frakturer som krever plateosteosyntese, disloserte intra-artikulære frakturer, ustabile falangfrakturer
 • fjerning av os trapezium ved cmc-1 artrose

Revmakirurgi

 • tenosynovektomier
 • åpne synovektomier ledd
 • skopisk synovektomi ledd (skulder, albue, kne, håndledd, ankel) 
 • artrodeser hånd (håndledd, PIP, DIP) 
 • silikonprotese MCP-ledd 
 • transposisjon ekstensorsene hånd 
 • sentralisering ekstensorsene hånd 
 • artrodeser ankel/bakfot (trippel, ankel, subtalar) 
 • artrodese/silikonprotese MTP1 
 • forfotsplastikker (f eks Stainsby/Tillmann/Klayton) 
 • eksisjon av noduli/bursitter
 • protesekirurgi i store ledd hos revmatikere

Barneortopedi

 • stille indikasjon og gjennomføre behandling for medfødte fotdeformiteter inkludert å beherske Ponsettigips
 • stille indikasjon og gjennomføre behandlingen ved hoftedysplasi inkludert hoftegips
 • osteotomier

Ryggkirurgi

 • prolaps
 • dekompresjon
 • ett nivås fiksasjon

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 31.08.2020