Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - lungesykdommer

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Spesialistgodkjenning i indremedisin


2. SIDEUTDANNING

2.1 Tjeneste i grenspesialitet
3 års tjeneste i lungesykdommer.
Inkludert i denne tjenesten kreves erfaring og opplæring i respirasjonsfysiologi, samt i thoraxradiologi i henhold til vedtatte prosedyrekrav. Tjenesten i thoraxradiologi kan alternativt gjennomføres ved ½ års tjeneste ved røntgenavdeling.

Inntil 2 ½ år av tjenesten kan inkluderes i spesialistutdanningen i indremedisin, se spesialistreglene i indremedisin.

2.2 Tjeneste i intensivmedisin (inkl. respiratorbehandling)
Inntil ½ år av tjenesten kan erstattes av tjeneste i intensivmedisin som inneholder respiratorbehandling.

Attestert sjekkliste skal vedlegges søknad om spesialistgodkjenning i lungesykdommer.

Kursutdanning

Obligatorisk fra 1.1.2014.

150 timer, herav følgende obligatoriske kurs:

  • Klinisk respirasjonsfysiologi 25 timer

  • Kreft i respirasjonsorganene 20 timer

  • Praktiske prosedyrer i lungemedisin 25 timer

  • Intensivmedisin for lungeleger 30 timer

  • Sjeldne lungesykdommer 35 timer

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Sjekkliste skal legges ved søknaden.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for lungesykdommer (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanninginstitusjoner for lungesykdommer (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 09.09.2020