Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Klinisk respirasjonsfysiologi
  • Kreft i respirasjonsorganene
  • Praktiske prosedyrer i lungemedisin
  • Intensivmedisin for lungeleger
  • Sjeldne lungesykdommer

Prosedyrer

(Antall oppgitte prosedyrer er et minimumsantall)

Prosedyre Antall Deltatt i /selvstendig utført
Bronkoskopi 150 Selvstendig utført
Transbronkial biopsi ved diffuse lungesykdommer eller lokalisert infiltrat 10 Deltatt eller selvstendig utført
Fullstendig bronkeoalveolær lavage 10 Deltatt eller selvstendig utført
EBUS med TBNA  10 Deltatt eller selvstendig utført
Ultralydveiledet pleuratapping (uten innleggelse av dren) 10 Selvstendig utført
Innleggelse av pleuradren (f.eks pigtail eller Seldinger teknikk) 10 Selvstendig utført
Perkutan pleurabiopsi ved CT eller ultralyd (biopsi el. finnål)  5 Deltatt eller selvstendig utført
Ekssufflering av pneumothorax 5 Deltatt eller selvstendig utført
Innleggelse av tykt dren (kirurgisk metode) 3 Deltatt eller selvstendig utført
Beskrevet og/eller demonstrert røntgenbilder av thorax 500 Selvstendig utført

Respirasjonsfysiologi

For hver prosedyre skal 2/3 av antallet utføres selvstendig.

Prosedyre Antall Deltatt i /selvstendig utført
Spirometri (flow/volum) 50 2/3 av antallet skal utføres selvstendig.
Statiske lungevolum (RV, TLC) – Helkroppspletysmografi 15 2/3 av antallet skal utføres selvstendig.
Måling av diffusjonskapasitet (DLCO) 15 2/3 av antallet skal utføres selvstendig.
Bronkial provokasjon (metakolin, histamin, mannitol, eller anstrengelse) 15 2/3 av antallet skal utføres selvstendig.
Gangtest – 6 min. eller tilsvarende 5 2/3 av antallet skal utføres selvstendig.
Kardiopulmonal belastning m/måling av gassveksling/O2‑opptak 10 2/3 av antallet skal utføres selvstendig.
Kalibrering av apparatur anvendt ved overnevnte prosedyrer  10 2/3 av antallet skal utføres selvstendig.
Prikktest i utredning av allergi 5 2/3 av antallet skal utføres selvstendig.
Søvnregistrering (polygrafi/polysomnografi) 10 2/3 av antallet skal utføres selvstendig.

Først publisert: 18.02.2019