Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Sirkulasjonsfysiologi, nettkurs(teori) [må gjennomføres før deltagelse på praktisk kurs i sirkulasjonsfysiologi ]
  • Praktisk kurs i sirkulasjonsfysiologi (ul arterier/vener/ sirk. Lab.)
  • Operativ karkirurgi (praktisk kurs med operasjon på gris/karkirurgisk teknikk, anastomoser, karskader)
  • Carotiskirurgi
  • Aneurismer og aortoiliakal kirurgi
  • Infrainguinal karkirurgi og endovaskulær behandling
  • Access- kirurgi     
  • Praktisk kurs i varicekirurgi
  • Endovaskulær kirurgi med simulatortrening

Prosedyrer

(Antall oppgitte prosedyrer er et minimumsantall)

Enkeltpunkter kan fravikes med 25%. Totalsummen på 290 kan ikke fravikes.

Operative og endovaskulære prosedyrer Antall
Aneurismer  
Abdominale - elektive, minst 15 åpne og minst 15 endovaskulære 40
Abdominale - akutte (åpen/endovaskulær) 5
Andre aneurismer (inkl. pseudoaneurismer) 10
Carotissykdom (carotisstenose, carotisaneurisme) 10
Perifer aterosklerose  
Aorto-iliacal bypass, ringstripping av iliaca, operasjon på nyre- og intestinalarterier,  15
PTA/stentinnleggelse i bekkenkar 20
Femoro-popliteal bypass 15
PTA/stentinnleggelse i AFS eller lenger distalt 20
Arterielle tromb-/embolectomier / TEA i lysken / profundaplastikk 40
Ekstraanatomisk bypass 10
Trombolyser 10
Karskader 5
Reoperasjoner for recidiv, trombectomi av graft 10
Vaskulær tilgang for dialyse (AV-fistel) 10
Andre større karrelaterte inngrep operasjon for thoraxapertursyndrom, sympatectomi, operasjon på lunge, operasjon på hjertet, operasjon på thoracalaorta.
(Maksimalt 10 operasjoner teller i totalsummering).
 
Venøs insuffisiens
Variceoperasjoner, perforantligatur, dyp venøs insuffisiens, venøs trombectomi, etc.
(Maksimalt 60 operasjoner teller).
60
Amputasjoner (lår/legg)  10
Totalsum 290

Først publisert: 18.02.2019