Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Basalkurs i endoskopi (med simulatortrening) 
  • Kurs i sykdommer i øsofagus, ventrikkel og duodenum
  • Kurs i sykdommer i galle og pankreas
  • Kurs i tarmsykdommer
  • Kurs i leversykdommer
  • Kurs i gastroenterologisk ultralyd med demonstrasjon og praktisk trening 

Prosedyrer

(Antall oppgitte prosedyrer er et minimumsantall)

Selvstendig utførte prosedyrer

Prosedyre Antall
Gastroskopi 300
Ileokoloskopi 300
Polyppektomi 50
Hemostase i gastrointestinaltraktus  30
Stikkligering av varicer  (inkludert i de 30 overnevnte) 5
Fjerne fremmedlegemer  5
Dilatasjonsbehandling i gastrointestinaltraktus  5
Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG)  5
   

 Prosedyrer utført under supervisjon

Prosedyre Antall
Transabdominal ultralyd  50
pH- og impedansmåling i øsofagus  5

Prosedyrer som man bør ha god kjennskap til gjennom deltakelse

Prosedyre Antall
Stentbehandling i gastrointestinaltraktus  3
Kalpselendoskopi  5
ERCP  5
Ultralydveiledet leverbiopsi  5
Ultralydveiledet ascitestapping  5
Endoskopisk ultralyd  5
Manometri i øsofagus  3

Først publisert: 18.02.2019