Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter

Oversikt over godkjente eller registrerte utdanningsvirksomheter for utdanning av leger i spesialisering.

Om tabellen

Det er mulig å filtrere innholdet i tabellen. Nederst kan du velge mellom godkjente eller registrerte virksomheter ved å trykke på en av fanene "Godkjente" eller "Registrerte." Øverst i tabellen kan det sorteres på spesialitet, utdanningsvirksomhet, godkjenningsdato og vedtaksdato.

Godkjente utdanningsvirksomheter

Virksomheter som har en vedtaksdato, har fått søknaden ferdig behandlet og har godkjenning som utdanningsvirksomhet.

Virksomheter som har "Godkjent fra"-dato 1. mars 2019, men som ikke er oppført med vedtaksdato, har en midlertidig godkjenning så lenge saksbehandlingen foregår.

Virksomheter som har en dato under "Godkjent til" har ikke godkjenning som utdanningsvirksomhet etter denne datoen. Virksomheten har imidlertid vært godkjent som utdanningsvirksomhet i perioden angitt i tabellen.

Hvis du er interessert i en bestemt spesialitet eller utdanningsvirksomhet kan du benytte filtrene i tabellen.

Registrerte utdanningsvirksomheter

Søknader om registrering som ble mottatt i Helsedirektoratet innen 1. juni 2019, har fått registreringsdato fra 1. mars 2019 i tabellen ovenfor. For utdanningsvirksomheter som har sendt inn søknad etter 1. juni 2019 vil registrering gjelde fra søknadsdato. Merk at tabellen ovenfor ikke er oppdatert med riktig registreringsdato for søknadene som kom inn etter 1. juni 2019 og som er innvilget. Dette vil bli gjort fortløpende.

Virksomheter som har midlertidig registrering ligger i oversikten over utdanningsvirksomheter som har søkt om registrering (pdf) med søknadsdato senest 1. juni 2019. Virksomheter som hverken står i denne oversikten eller i tabellen ovenfor er ikke registrert. 

Virksomheter som har hatt midlertidig registrering, men som ikke får innvilget sin søknad, vil sluttdato for godkjenningsperioden stå i kolonnen "Godkjent til."

Mer informasjon om godkjenning og registrering

Mer informasjon om godkjenning og registrering, og hvordan du søker, finner du her.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold

Først publisert: 11.11.2020 Sist faglig oppdatert: 27.09.2023