Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Beregning av utdanningstid, ferie og fravær

Beregning av utdanningstid

Samlet utdanningstid er seks og et halvt år, inkludert del 1. Dersom LIS har hatt tjeneste på deltid under utdanningen, skal tellende tjenestetid/utdanningstiden forkortes tilsvarende.

Tjeneste fra en annen spesialitet enn den det søkes om kan telle med i beregningen av tjenestetiden med inntil 3 år og 3 måneder (inkludert LIS1/turnus). Det vil si at spesialiteten det søkes om må ha en varighet på minimum 3 år og 3 måneder. Se forskriften med kommentarer § 31 sjette ledd (rundskrivet s. 86) (regjeringen.no).

Gjennomført og godkjent turnus likestilles med LIS1. Det vil si at leger med godkjent turnus ikke skal gjennomføre LIS1.

Ferie og fravær

Ferie, fravær og tjenestetid for leger i spesialiseringens del 1 (LIS1)

Fraværsgrensen for leger som gjennomfører LIS1 ble utvidet 21. juni 2019. De nye fraværsreglene gjelder for alle leger som gjennomfører spesialistutdanningen etter den nye ordningen.

Følgende anses som fravær:

  • Sykdom, lovfestet og tariffestet permisjon og annet fravær
  • Uttak av overført ferie eller forskuddsferie

Ordinær ferie, deltagelse på kurs og andre utdanningsaktiviteter er ikke fravær og skal ikke trekkes fra tjenestetiden.

Det maksimale tillatte fraværet i LIS1 er:

  • tolv dager av tjenestetiden i spesialisthelsetjenesten
  • seks dager av tjenestetiden i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Resttjeneste for leger i LIS1

Ved fravær utover den vedtatte fraværsgrensen, må tjenesten forlenges. Det er arbeidsgiver som beregner fraværet og eventuelt resttjeneste.

LIS har krav på å få fullført utdanningen hos samme arbeidsgiver når legen har hatt lovfestet eller tariffestet permisjon eller fravær.

LIS som har hatt fravær av andre grunner, eller som ikke har fått oppfylt alle læringsmål på normert tid, må søke restplass via stillingsportalen for LIS1.

Ferie og fravær for leger i spesialisering del 2/3 (LIS2/3)

Det maksimale tillatte fraværet i LIS2/3 er:

  • 10% av den samlede utdanningstiden (minimumstiden)

Ved fravær utover det tillatte, skal fraværet trekkes fra tjenestetiden. Utdanningstiden må da forlenges tilsvarende.

“Nordsjøturnus” - tjeneste med lengre friperioder

I noen kommuner kan det være aktuelt å ansette leger i  tjeneste med lengre friperioder, populært kalt Nordsjøturnus eller oljeturnus.

Helsedirektoratet har følgende praksis for vurdering av slik tjeneste:

Gammel ordning

Tjenesten gir ikke tellende utdanningstid i den gamle ordningen. Det gamle regelverket i allmennmedisin stiller krav til minimum 18,75 timer ukentlig arbeidstid og med en sammenhengende varighet på minst 3 måneder. Nordsjøturnus vurderes å ikke oppfylle disse kravene.

Ny ordning

Beregning av utdanningstid ved nordsjøturnus er under vurdering. Vi vil publisere mer informasjon så raskt som mulig.

Først publisert: 27.06.2022 Sist faglig oppdatert: 20.10.2022 Se tidligere versjoner