Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

 • Jus for arbeidsmedisinere
 • Ledelse og organisasjonsutvikling for arbeidsmedisinere
 • Prosjektarbeid og forskningsmetoder i arbeidsmedisin
 • Miljømedisin
 • Arbeidsrelaterte muskel/skjelettplager
 • Arbeidsrelatert psykisk sykdom og psykososiale forhold i arbeidslivet
 • Toksikologi for arbeidsmedisinere
 • Arbeidsrelaterte lungesykdommer og arbeidsrelatert kreft
 • Arbeidsrelaterte hudsykdommer
 • Arbeidsrelaterte nevrologiske sykdommer
 • Risiko og forebygging for arbeidsmedisinere
 • Nettkurs i sakkyndigarbeid

Først publisert: 18.02.2019