Igangsetting av fødsel

Indikatoren viser andel fødsler som blir igangsatt hos alle fødende.

Resultater 

På landsbasis var andelen fødsler som ble igangsatt på 22,9 prosent i 2017. I 2016 ble 22 prosent av alle fødsler igangsatt.

I 2017 hadde Sør-Øst den høyeste andelen igangsatte fødsler med 23,3 prosent og Helse Nord den laveste andelen igangsatte fødsler med 19,9 prosent. Helse Vest og Helse Midt-Norge hadde henholdsvis 23 og 22,7 prosent igangsatte fødsler.

Forbehold ved tolking

​Det er flere tilstander hvor det ikke foreligger helt entydige retningslinjer. Det er derfor ingen ideell andel induksjoner, og indikatoren må tolkes med forsiktighet og bør sees i sammenheng med andre indikatorer.

Forskjeller mellom fødeinstitusjoner kan generelt ha mange forklaringer;

  • Tilfeldigheter
  • Ulik bruk av diagnostiske kriterier
  • Risikosentralisering
  • Variasjoner i fødejournalsystemenes data
  • Variasjoner i meldepraksis og meldesvikt
  • Feil i MFR (Medisinsk fødselsregister)-rutiner
  • Reelle forskjeller i kvalitet

Det er ofte en kombinasjon av flere av disse.

Om indikatoren

​Igangsetting (induksjon) av fødsel gjøres når man forventer og ønsker en vaginal fødsel. Dette fordi man av medisinske årsaker vurderer det som nødvendig eller ønskelig å avslutte svangerskapet. Målet med igangsetting er å forbedre helse for mor og/eller barn på kort og lang sikt (1). Det er i dag mye diskusjon om hvem man skal sette i gang fødselen på og hva som er rett tidspunkt i svangerskapet.

De viktigste årsakene til (2) for igangsetting er: vannavgang >24 timer uten start av rier, forhøyet blodtrykk/svangerskapsforgiftning, diabetes, tvillingsvangerskap og overtidig svangerskap.

Dagens metoder for igangsetting er tøyning av livmorhalsen og fosterhinneløsning («stripping»), innlegging av ballongkateter i livmorhalsen, bruk av ulike prostaglandinmedikamenter, overriving av fosterhinnene («ta vannet») og bruk av ristimulerende oxytocinmedikamenter (2). Valg av metode er avhengig av fødeinstitusjonens prosedyre for igangsetting, modenheten i livmorhalsen og tidligere fødsler.

Selve igangsettingsprosessen kan ta flere dager. Selv om de mange fødende ønsker å bli igangsatt, så opplever mange at en igangsetting er en slitsom og belastende opplevelse (3).

Det diskuteres hvorvidt igangsetting øker risikoen for keisersnitt og andre komplikasjoner under fødsel. Nyere studier tyder ikke på økning i keisersnitt ved igangsetting til termin (4).

Kvinner med tidligere keisersnitt eller andre operasjoner på livmor som blir igangsatt, vil ha en økt risiko for rift i eller revning av livmoren i arret (5).

Igangsetting øker ressursbruken og innebærer en risiko for å sykeliggjøre fødselen. På den andre siden vil riktig bruk kunne senke ressursbruken ved at mor og barn er friskere etter fødsel, og (kan senke) behovet for keisersnitt underveis i fødsel (6,7).

Referanser

1. Induction of labour for improving birth outcomes for women at or beyond term.
Gülmezoglu AM, Crowther CA,Middleton P, Heatley E.
CochraneDatabase of Systematic Reviews 2012, Issue 6. Art.No.:CD004945.

2. Veileder i fødselshjelp 2014, kapittel 33 https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Cervixmodninginduksjon-av-fodsel1/

3. Women's perceptions of induction of labour outcomes: Results of an online-survey in Germany. Schwarz, C., et al. 2016. Midwifery 35: 3-10

4. Risk of stillbirth and infant death stratified by gestational age.
Rosenstein MG, Cheng YW, Snowden JM, Nicholson JM, Caughey AB
Obstet Gynecol. 2012 Jul;120(1):76-82.

5. Methods of term labour induction for women with a previous caesarean section.
Jozwiak M, Dodd JM
Cochrane Database SystRev.2013 Mar 28;(3):CD009792.

6. Induction versus espectant monitoring for intrauterine growth restriction at term: randomised equivalence trial (DIGITAT).
Boers KE, Vijgen SMC, Bijlenga D, van der Post JAM, Bekedam DJ,  Kwee A,  van der Salm PCM , van Pampus MG,  Spaanderman MEA, de Boer K, Duvekot JJ, Bremer HA,  Hasaart THM, Delemarre FCM,  Bloemenkamp KWM, van Meir CA, Willekes C,  Wijnen EJ,  Rijken M, Sle Cessie S, Roumen FJME, Thornton JG ,van Lith JMM, Mol BWJ, Scherjon SA.
BMJ 2010.

7. Induction of labour versus expectant monitoring for gestational hypertension or mild pre-eclampsia after 36 weeks’ gestation (HYPITAT): a multicentre, open-label randomised controlled trial.
Koopmans CM, Bijlenga D, Groen H, Vijgen SMC, Aarnoudse JG, Bekedam DJ van den Berg PP, de Boer K, Burggraaff JM , Bloemenkamp KWM, Drogtrop AP, Franx A, Christianne de Groot CJM, Huisjes AJM, Kwee A, van Loon AJ, Lub A, Papatsonis DNM, van der Post JAM, Roumen FJME, Hubertina Scheepers CJ, Willekes C, Mol BWJ, van Pampus MG, for the HYPITAT study group.
Lancet 2009.

Først publisert: 29.11.2018 Sist endret: 29.11.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no