Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Stråleterapi - doseplaner

Statistikken viser planleggingsaktivitet innen stråleterapi. Den oppdateres årlig og viser hovedtall per år og trender for antall genererte doseplaner i de regionale helseforetakene. I tillegg vises fordeling på planleggingskoder og diagnosegrupper.

Om statistikken

Statistikken viser antall doseplaner totalt og fordelt på planleggingskoder og diagnosegrupper for de ulike regionale helseforetakene. Videre vises ulike relative fordelinger som antall doseplaner per behandlingsserie. Totalverdiene kan splittes på de ulike planleggingskodene som karakteriserer doseplanene og på ulike diagnosegrupper.

I statistikken har det oppstått duplikater i Helse Møre og Romsdal HF, Sykehuset Innlandet HF og St. Olavs hospital HF, noe som også påvirker totaltallene der disse sykehusene inngår.

Les mer om Beregninger, datautvalg og definisjoner

Personvern og anonymisering

Tiltak for å sikre pasientenes personvern:

  • Antall unike pasienter i visningen er alltid større enn fire, uavhengig av filtervalg.
  • I de tilfellene der det er få unike pasienter i en aldersgruppe eller diagnosegruppe er inndelingen tilpasset datagrunnlaget.

Når datagrunnlaget anonymiseres  får det konsekvenser for statistikkvisningene, særlig for visninger med mange filtervalg, for eksempel alders- og diagnosegrupper.

Når tall anonymiseres bort fjernes disse helt fra datagrunnlaget og totaltallene blir derfor lavere. Dette omtales som datatap, og oppgis i visningen. Datatap = 1 - (Sum tellevariabel_detaljert / Sum tellevariabel_udetaljert)

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern for helseregistre

Brukerveiledning

Brukerveiledning til blant annet eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Rapporter

DSA-rapport 3:2019 Stråleterapi i Norge – Generelle trender 2001-2015 (dsa.no)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Mer statistikk om stråleterapi

Aktivitet

Først publisert: 29.03.2023 Siste faglige endring: 19.01.2024