Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Stråleterapi - overordnet aktivitet

Statistikken viser stråleterapiaktivitet. Den oppdateres årlig og viser hovedtall per år og trender for antall pasienter, nye pasienter, behandlingsserier og behandlingsframmøter. Statistikken vises for alders- og diagnosegrupper, intensjon og type opphold i tillegg til antall pasienter som er behandlet i annen helseregion enn bosted.

Om statistikken

Statistikken viser stråleterapiaktivitet på overordnet nivå med årlige hovedtall og trender over tid for antall pasienter, nye pasienter, behandlingsserier og behandlingsframmøter. For disse kan det splittes på både behandlingssted og fordelinger for alders- og diagnosegrupper, intensjon og type opphold (poliklinisk, inneliggende). Videre vises statistikk over antall pasienter som får behandling i annen helseregion (migrasjon) enn der de bor. I tillegg til statistikk over antall vises også ulike relative fordelinger tilpasset de ulike hovedvisningene.

Fanene Hovedtall og Trender har underfaner for Pasienter, Nye pasienter, Behandlingsserier og Behandlingsframmøter. For å unngå for stort datatap ved anonymisering, vil det vises et utvalg av parametere i de underliggende fanene.

  • Pasienter: viser data for år, RHF, sykehus, diagnosegruppe og aldersgruppe
  • Nye Pasienter: viser data for år, RHF, sykehus, diagnosegruppe og intensjon
  • Behandlingsserier: viser data for år, RHF, sykehus, diagnosegruppe og intensjon
  • Behandlingsframmøter: viser data for år, RHF, sykehus, diagnosegruppe og type opphold

Fanen for Migrasjon viser data for år og antall pasienter som får behandling i annet RHF enn det RHF som er deres bosted.

Les mer om Beregninger, datautvalg og definisjoner

Datakilde og dataansvar

Norsk pasientregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Personvern og anonymisering

Tiltak for å sikre pasientenes personvern:

  • Antall unike pasienter i visningen er alltid større enn fire, uavhengig av filtervalg.
  • I de tilfellene der det er få unike pasienter i en aldersgruppe eller diagnosegruppe er inndelingen tilpasset datagrunnlaget.

Når datagrunnlaget anonymiseres  får det konsekvenser for statistikkvisningene, særlig for visninger med mange filtervalg, for eksempel alders- og diagnosegrupper.

Når tall anonymiseres bort fjernes disse helt fra datagrunnlaget og totaltallene blir derfor lavere. Dette omtales som datatap, og oppgis i visningen. Datatap = 1 - (Sum tellevariabel_detaljert / Sum tellevariabel_udetaljert)  

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern for helseregistre (fhi.no)

Brukerveiledning

Brukerveiledning til blant annet eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell

Rapporter

DSA-rapport 3:2019 Stråleterapi i Norge – Generelle trender 2001-2015 (dsa.no)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Mer statistikk om stråleterapi

Doseplaner

Først publisert: 29.03.2023 Siste faglige endring: 12.04.2024