Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tverrfaglig samarbeid

Statistikken viser hvor stor andel av kontaktene som er tverrfaglig samarbeid (takstkoder 14, 1f og 1j).

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid betyr at flere yrkesgrupper samarbeider for å ivareta pasienter med sammensatte behov. Takstkodene i gruppen reflekterer forskjellig former for samarbeid som fastlegen har med andre yrkesgrupper, som for eksempel møter, skriftlig kommunikasjon eller telefonsamtale om en pasient.

Frem til 1. juli 2019 besto gruppen tverrfaglig samarbeid kun av takstkodene 14 og 1f.
Takstkode 14 illustrerer fastlegers deltakelse i tverrfaglige møter og kan være med helsepersonell fra både primær- og spesialisthelsetjenesten.
Takstkode 1f benyttes ved fastlegens dialog (telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon) med bl.a. hjemmesykepleien, apotek, NAV sosiale tjenester eller andre i primærhelsetjenesten. 

1. juli 2019 ble takstkode 1j for nødvendig dialog mellom fastlegen eller dennes stedfortreder og lege i spesialisthelsetjenesten innført for å styrke fastlegeordningens samhandling med spesialisthelsetjenesten. 1. juli 2022 ble takstkode 1j slått sammen med takstkode 1f som et ledd i arbeidet med å forenkle normaltariffen. Statistikken etter juli 2022 viser igjen kun bruken av takstkodene 14 og 1f.

Takstkode 1j kunne utelukkende brukes av fastleger og kunne ikke tas samtidig som andre konsultasjonstakster.
Den totale samhandlingen mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten vil derfor være større enn representert i denne statistikken. Eksempelvis kan kontakt mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten også forekomme under en konsultasjon med en pasient. 

Statistikken for tverrfaglig samarbeid viser tall for Norge, fylke og kommune fra og med 2017. Les mer om beregninger, datautvalg og definisjoner.

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern (fhi.no)

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

Først publisert: 06.03.2020 Siste faglige endring: 08.03.2024