Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tverrfaglig samarbeid

Statistikken viser hvor stor andel av kontaktene som er tverrfaglig samarbeid (takstkoder 14, 1f og 1j).

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid betyr at flere yrkesgrupper samarbeider for å ivareta pasienter med sammensatte behov. Takst 1j og 1f illustrerer fastlegers dialog med annet helsepersonell. Takst 1j benyttes ved dialog med lege i spesialisthelsetjenesten, og takst 1f benyttes i dialog med hjemmesykepleien, apotek, NAV sosial eller andre i primærhelsetjenesten. Takst 14 illustrerer fastlegers deltakelse i tverrfaglige møter. Dette kan være med helsepersonell fra både primær- og spesialisthelsetjenesten. 

Statistikken viser hvor stor andel av kontaktene som er tverrfaglig samarbeid (takstkoder 14, 1f og 1j). Med kontakter menes "enkel kontakt", "konsultasjon", "sykebesøk", "tverrfaglig samarbeid" og "administrativt arbeid". Statistikken viser tall for Norge, fylke og kommune fra og med 2017. Les mer om beregninger, datautvalg og definisjoner.

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern for helseregistre

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Rapporter

Les rapporter fra Helsedirektoratet som er basert på data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

Først publisert: 06.03.2020 Sist faglig oppdatert: 22.09.2021