Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tverrfaglig e-konsultasjon med helsepersonell og pasient

Statistikken viser bruk av takst for tverrfaglig konsultasjon via video- og/eller telefon mellom fastlege og helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og/eller ambulansepersonell (takstkode 2af).

Tverrfaglig e-konsultasjon med helsepersonell og pasient

Taksten for tverrfaglig e-konsultasjon (takstkode 2af) ble innført 08. april 2020. Dette var et av tiltakene for å sikre at fastlegeordningen forblir en stabil tjeneste for befolkningen gjennom covid-19-pandemien. Taksten omfatter avstandsdiagnostikk og behandling. Når taksten benyttes må pasienten være til stede sammen med helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller ambulansepersonell, samtidig som det kommuniseres med fastlege. Taksten kan også benyttes ved legevakt. 

Statistikken viser hvor mange ganger takst for tverrfaglig e-konsultasjon har blitt brukt. Statistikken vises nasjonalt og på fylkesnivå per måned fra og med april 2020.

Taksten ble opprinnelig innført med en sluttdato 01.09.2020. Den ble senere forlenget til 01.11.2020 og videre til 30.06.2021. Taksten er fra 1. juli 2021 ikke lenger i bruk. Les mer om beregninger, datautvalg og definisjoner.

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern (fhi.no)

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

Først publisert: 09.12.2020 Siste faglige endring: 08.03.2024