Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Samtaleterapi fordelt mellom fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner

Statistikken viser bruk av takst for samtaleterapi (takstkode 615) i e-konsultasjoner (takstkode 2ae eller 2aek) og i konsultasjoner med fysisk oppmøte (takstkode 2ad eller 2ak).

Samtaleterapi fordelt mellom fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner

Samtaleterapi er en konsultasjon med minst 15 minutters varighet for pasienter med psykiske lidelser. Samtalen avviker fra en vanlig samtale om medisinske problemstillinger, og er av terapeutisk karakter. Fra 2019 ble det lov å kombinere takst for samtaleterapi med e-konsultasjoner. Fra mars 2020 ble det også mulig å benytte telefon ved e-konsultasjon.

Statistikken viser bruk av takst for samtaleterapi (takstkode 615) fordelt mellom e-konsultasjoner (takstkode 2ae eller 2aek) og konsultasjoner med fysisk oppmøte (takstkode 2ad eller 2ak). Om man ser på antall viser den store grafen til venstre det totale antallet konsultasjoner hvor det er gitt samtaleterapi, og hvordan dette fordeler seg mellom e-konsultasjoner og konsultasjoner med fysisk oppmøte. På grafen til høyre ser man det totale antallet konsultasjoner med tilsvarende fordeling.

Om man ser på andel ser man i den største grafen til venstre hvordan andelen samtaleterapi fordeler seg mellom e-konsultasjoner og konsultasjoner med fysisk oppmøte. I grafene til høyre ser man hver for seg hvor stor andel av e-konsultasjoner hvor det er gitt samtaleterapi og hvor stor andel av konsultasjoner med fysisk oppmøte hvor det er gitt samtaleterapi. Les mer om beregninger, datautvalg og definisjoner.

Se også samtaleterapi hos fastleger.

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern (fhi.no)

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

Først publisert: 09.12.2020 Siste faglige endring: 08.03.2024