Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Legemiddelgjennomgang utført av fastleger

Statistikken viser fastlegenes bruk av legemiddelgjennomgang (takstkode 2ld).

Legemiddelgjennomgang utført av fastleger

Legemiddelgjennomgang er en systematisk fremgangsmåte for å kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk. Gjennomgangen kan gjøres av behandlende lege alene eller i tverrfaglige team der behandlende lege er til stede. Takst for legemiddelgjennomgang kan ikke kombineres med tidstakst (takstkode 2cd, 2ck) og dette kan påvirke tallene, der legemiddelgjennomgang med varighet over 20 minutter kan ha blitt registrert som tidstakst (2cd).

Statistikken viser antall ganger taksten er brukt og den prosentvise andelen av alle kontaktene som er legemiddelgjennomgang (takstkode 2ld). Med kontakter menes "enkel kontakt", "konsultasjon", "sykebesøk", "tverrfaglig samarbeid" og "administrativt arbeid". Tall per kvartal for Norge, fylke og kommune fra og med 2017. Les mer om beregninger, datautvalg og definisjoner.

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern (fhi.no)

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

Først publisert: 06.03.2020 Siste faglige endring: 08.03.2024