Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Legemiddelgjennomgang utført av fastleger

Statistikken viser fastlegenes bruk av legemiddelgjennomgang (takstkode 2ld).

Legemiddelgjennomgang utført av fastleger

Legemiddelgjennomgang er en systematisk fremgangsmåte for å kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk. Gjennomgangen kan gjøres av behandlende lege alene eller i tverrfaglige team der behandlende lege er til stede. Hvis en legemiddelgjennomgang kodes med varighet utover 20 minutter (takstkode 2cd) inkluderes den ikke i statistikken.

Statistikken viser prosentvis andel av alle kontaktene som er legemiddelgjennomgang (takstkode 2ld). Med kontakter menes "enkel kontakt", "konsultasjon", "sykebesøk", "tverrfaglig samarbeid" og "administrativt arbeid". Tall for Norge, fylke og kommune fra og med 2017. Les mer om beregninger, datautvalg og definisjoner.

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern for helseregistre

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Rapporter

Les rapporter fra Helsedirektoratet som er basert på data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

 

Først publisert: 06.03.2020 Sist faglig oppdatert: 22.09.2021