Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nødvendig dialog mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten

Statistikken viser bruk av takst for nødvendig dialog mellom fastlege eller dennes stedfortreder og lege i spesialisthelsetjenesten (takstkode 1j).

Nødvendig dialog mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten

I juli 2019 ble takst for nødvendig dialog mellom fastlegen eller dennes stedfortreder og lege i spesialisthelsetjenesten (takstkode 1j) innført for å styrke fastlegeordningens samhandling med spesialisthelsetjenesten. Taksten kan utelukkende brukes av fastleger. 

1. juli 2022 ble takstkode 1j slått sammen med takstkode 1f som et ledd i arbeidet med å forenkle normaltariffen, 1j er dermed utgått.

Statistikken viser hvor stor andel av kontaktene som er nødvendig dialog mellom fastlege eller dennes stedfortreder og lege i spesialisthelsetjenesten (takstkode 1j). Med kontakter menes "enkel kontakt", "konsultasjon", "sykebesøk", "tverrfaglig samarbeid" og "administrativt arbeid". Statistikken viser tall for Norge, fylke og kommune fra og med juli 2019.

Denne statistikken ser på det området av samhandling mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten som skjer ved takst 1j. Denne taksten kan ikke tas samtidig som andre konsultasjonstakster. Den totale samhandlingen mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten vil derfor være større en representert i denne statistikken, som kun ser på et lite område. Eksempelvis kan kontakt mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten også forekomme under en konsultasjon med en pasient. Les mer om beregninger, datautvalg og definisjoner.

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern (fhi.no)

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

Først publisert: 09.12.2020 Siste faglige endring: 08.03.2024