Konsultasjoner hos fastleger

Statistikken viser konsultasjoner (takstkode 2ad, 2ae, 2ak, 2ed, 2fk) gjennomført hos fastleger.

Konsultasjoner hos fastleger

En konsultasjon er en direkte kontakt mellom fastlege og pasient som inneholder en medisinsk vurdering eller samtale. Bruk av takstkode 2ad, 2ae, 2ak, 2ed og 2fk er grunnlag for denne statistikken. 

Statistikken viser antall konsultasjoner og hvordan konsultasjonene i hver måned fordeler seg på ukedagene (mandag til fredag). Det er ikke tatt hensyn til om det i enkelte måneder er ulikt antall ukedager (eksempelvis 5 mandager og 4 av de andre ukedagene). Tall for Norge, fylke og kommune fra og med 2017. Les mer om beregninger, datautvalg og definisjoner (PDF).

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken (PDF)

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern for helseregistre

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Rapporter

Les rapporter fra Helsedirektoratet som er basert på data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

Først publisert: 06.03.2020