Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

E-konsultasjoner utenfor vanlig arbeidstid

Statistikken viser hvor stor andel av e-konsultasjoner som gjøres etter klokken 16.00 eller i helgene (takstkode 2aek).

E-konsultasjoner utenfor vanlig arbeidstid

E-konsultasjon er et samlebegrep for de digitale konsultasjonsformene tekstkonsultasjon og videokonsultasjon. E-konsultasjonen må inneholde en medisinsk vurdering eller samtale. Fra mars 2020 ble det også mulig å benytte telefon ved e-konsultasjon.

I april 2020 ble takstkode 2aek innført for e-konsultasjon på kveldstid. Dette var et av tiltakene for å sikre at fastlegeordningen forblir en stabil tjeneste for befolkningen gjennom covid-19-pandemien. Det ble åpnet for denne taksten der det er nødvendig med konsultasjoner etter klokken 16.00, eller i helgene, som følge av merarbeid under den pågående pandemien. Utover bruk av 2aek hos fastlege, kan denne taksten også benyttes på legevakt. 

Statistikken viser hvor stor andel av alle e-konsultasjoner som foretas utenfor vanlig arbeidstid. Statistikken viser tall for Norge, fylke og kommune fra og med april 2020.

Taksten ble opprinnelig innført med en sluttdato 01.09.2020. Den ble senere forlenget til 01.11.2020 og videre til 30.06.2021. Taksten ble fra 1. juli 2021 permanent etablert i normaltariffen. Les mer om beregninger, datautvalg og definisjoner.

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern (fhi.no)

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

Først publisert: 09.12.2020 Siste faglige endring: 08.03.2024