E-konsultasjoner hos fastleger

Statistikken viser prosentvis andel av konsultasjonene som er e-konsultasjoner (takstkode 2ae).

E-konsultasjoner hos fastleger

E-konsultasjon er et samlebegrep for de digitale konsultasjonsformene tekstkonsultasjon og videokonsultasjon. E-konsultasjonen inneholder en medisinsk vurdering eller samtale.

Bruk av takstkode 2ae er grunnlag for denne statistikken og benyttes når konsultasjonen foregår ved bruk av video eller tekst. Taksten er lite brukt før 2019.

Statistikken viser prosentvis andel konsultasjoner som er e-konsultasjon. Tall for Norge, fylke og kommune fra og med 2019. Les mer om beregninger, datautvalg og definisjoner (PDF).

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken (PDF)

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern for helseregistre

 

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Rapporter

Les rapporter fra Helsedirektoratet som er basert på data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

Først publisert: 06.03.2020