Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

E-konsultasjoner hos fastleger

Statistikken viser hvor stor andel av alle konsultasjoner som er e-konsultasjoner (takstkode 2ae eller 2aek).

E-konsultasjoner hos fastleger

E-konsultasjon er et samlebegrep for de digitale konsultasjonsformene tekstkonsultasjon og videokonsultasjon. E-konsultasjonen inneholder en medisinsk vurdering eller samtale. Fra mars 2020 ble det også mulig å benytte telefon ved e-konsultasjon.

Bruk av takstkode 2ae og 2aek er grunnlag for denne statistikken og benyttes når konsultasjonen foregår ved bruk av video, telefon eller tekst. Taksten er lite brukt før 2019.

Statistikken viser hvor stor andel av alle konsultasjoner som er e-konsultasjoner. Tall for Norge, fylke og kommune fra og med 2019. Les mer om beregninger, datautvalg og definisjoner.

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern (fhi.no)

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

Først publisert: 06.03.2020 Siste faglige endring: 08.03.2024