Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bruk av takstkode 660 i årlig undersøkelse hos fastlege

Statistikken viser fastlegens bruk av takstkode 660 i årlig, fullstendig undersøkelse av pasienter med utviklingshemming, demens og kroniske psykoser som behandles med psykofarmaka med behov for tverrfaglig oppfølging.

Bruk av takstkode 660 i årlig undersøkelse hos fastlege

Takst 660 dekker merarbeid ved årlig, fullstendig undersøkelse av pasienter med utviklingshemming, demens og kroniske psykoser som behandles med psykofarmaka med behov for tverrfaglig oppfølging. Undersøkelsen skal omfatte forhold av sosial, kognitiv og sansemessig karakter. Taksten kan brukes inntil én gang per kalenderår per pasient.

Statistikken viser antall ganger taksten er brukt, og antall ganger taksten er brukt fordelt på aktive fastleger i perioden. Tall per kvartal for Norge og fylker.

Statistikken viser at takstkode 660 er lite brukt. Årsaken kan være at taksten er lite kjent eller at det er usikkerhet om hvordan den skal brukes. Det er mulig at andelen er høyere enn statistikken viser, men at legene benytter andre takstkoder enn 660 fordi fullstendig årlig undersøkelse gjennomføres med flere konsultasjoner. Les mer i rapporten Fastlegers oppfølging av sine hjemmeboende pasienter med utviklingshemming (IS-2883).

Statistikk om bruk av takster kan gi kunnskap om allmennlegetjenesten og bidra til økt kvalitetsarbeid. I tillegg vil bedre tilgang til data gjøre det mulig å følge med på utvikling og variasjoner samt legge til rette for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Les mer om beregninger, datautvalg og definisjoner.

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern (fhi.no)

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

Først publisert: 02.07.2020 Siste faglige endring: 08.03.2024