Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Blodtrykksmåling 24-timer hos fastleger

Statistikken viser prosentvis andel av kontaktene som er 24-timers blodtrykksmåling (takstkode 129f).

24-timers blodtrykksmåling hos fastleger

24-timers måling av blodtrykk er en godt etablert metode for å få et nøyaktig blodtrykksmål som utgangspunkt for kontroller, utredning og behandling. Ved å måle blodtrykket jevnlig over 24 timer vil man få et bedre mål på blodtrykket enn man får ved en enkelt måling på legekontoret.

Statistikken viser prosentvis andel av kontaktene som er 24-timers måling av blodtrykk (takstkode 129f). Med kontakter menes "enkel kontakt", "konsultasjon", "sykebesøk", "tverrfaglig samarbeid" og "administrativt arbeid". Tall for Norge, fylke og kommune fra og med 2017. 

Takstkode 129f utgikk 1. juli 2022. Som et ledd i arbeidet med å forenkle normaltariffen ble takstkode 129f og 106 slått sammen.

Les mer om beregninger, datautvalg og definisjoner.

Personvern

Datakilden er anonymisert og det er ikke mulig å identifisere pasienter eller fastleger. Kommuner med små verdier er derfor slått sammen til "Øvrige kommuner". Dette medfører at ikke alle kommuner kan velges i visningene. 

Les mer om anonymisering av statistikken

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern (fhi.no)

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Brukerveiledning 

Brukerveiledning med hjelp til eksport av data, fullskjermvisning og vise tall i tabell.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Mer statistikk om allmennlegetjenester

Først publisert: 06.03.2020 Siste faglige endring: 08.03.2024