Aktivitet i psykisk helsevern og rus, spesialisthelsetjenesten

Tertialvis statistikk for aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Hovedtall 1. tertial 2020

  • 38 500 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge, en nedgang på 1,3 prosent fra 1. tertial 2019
  • Nær 99 000 personer fikk helsehjelp innen psykisk helsevern for voksne, en økning på 0,3 prosent fra året før. Det er en reduksjon i antall utskrivninger og antall oppholdsdøgn, og en stor økning i indirekte polikliniske kontakter.
  • Nesten 23 600 personer mottok helsehjelp innen TSB, en nedgang på 0,6 prosent fra året før. Her er det en reduksjon i utskrivninger og en liten økning i oppholdsdøgn. Tallene viser en stor økning i indirekte polikliniske kontakter.

Datakilde

Norsk pasientregister

Rapporter og notater

1. tertial 2020, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig rusbehandling

1. tertial 2020, psykisk helsevern for barn og unge

Årsrapporter, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Årsrapporter, psykisk helsevern for barn og unge

Lenker

HRR metadatabase for nasjonale heseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 11.04.2019