Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet i psykisk helsevern og rus, spesialisthelsetjenesten

Tertialvis statistikk for aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Datakilde

Norsk pasientregister

Tertialnotat og årsrapporter

Psykisk helsevern for voksne (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Årsrapporter 2016-2021 PHV og TSB

2022 - 1. tertial, PHV og TSB (PDF)

2022 - 2. tertial, PHV og TSB (PDF)

2022 - 3. tertial, PHV og TSB (PDF)

2023 - 1. tertial, PHV og TSB

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU)

Årsrapporter 2016-2021, PHBU

2022 - 1. tertial, PHBU (PDF)

2022 - 2. tertial, PHBU (PDF)

2022 - 3. tertial, PHBU (PDF)

2023 - 1. tertial PHBU

Lenker

Helsedata.no har oversikt over variabler i ulike helseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 11.04.2019 Sist faglig oppdatert: 23.06.2023