Aktivitet i psykisk helsevern og rus, spesialisthelsetjenesten

Tertialvis statistikk for aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Hovedtall 2019

  • Over 56 000 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge, en nedgang på 0,5 prosent fra året før. 5 prosent av befolkningen under 18 år ble behandlet i psykisk helsevern for barn og unge i 2019. Det var en nedgang i døgnopphold, men helsehjelpen for barn og unge skjedde i hovedsak i poliklinikk.
  • I psykisk helsevern for voksne fikk nesten 154 000 personer helsehjelp, en økning på 2,1 prosent fra året før. Det var en økning i antall oppholdsdøgn og i polikliniske kontakter.
  • Over 33 000 personer mottok helsehjelp innen TSB, det var en økning på 1,3 prosent fra året før. Innen TSB var det en nedgang i oppholdsdøgn og en økning i polikliniske konsultasjoner.

Rapporter og notater

2. tertial 2019, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig rusbehandling

2. tertial 2019, psykisk helsevern for barn og unge

Årsrapporter, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Årsrapporter, psykisk helsevern for barn og unge

Først publisert: 11.04.2019