Aktivitet i psykisk helsevern og rus, spesialisthelsetjenesten

Tertialvis statistikk for aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Hovedtall 2020

  • Nesten 57 000 barn og unge fikk helsehjelp i psykisk helsevern, og dette tilsvarer 5,1 prosent av befolkningen under 18 år. For landet sett under ett var dette en økning på 0,6 prosent sammenlignet med året før.
  • Nesten 154 000 personer mottok behandling i psykisk helsevern for voksne som er en nedgang på 0,1 prosent fra året før. Antall oppholdsdøgn og utskrivinger fra døgnopphold gikk ned og poliklinisk aktivitet økte.
  • Nesten 33 000 personer mottok behandling innen TSB som var en nedgang på 1,8 prosent fra året før. Antall polikliniske konsultasjoner går litt ned og andel indirekte kontakter øker.

Datakilde

Norsk pasientregister

Rapporter

Årsrapporter, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Årsrapporter, psykisk helsevern for barn og unge

Lenker

HRR metadatabase for nasjonale heseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 11.04.2019