Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet i psykisk helsevern og rus, spesialisthelsetjenesten

Tertialvis statistikk for aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Hovedtall for januar-august 2021 

  • Nesten 55 000 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge, dette er en økning på 16 prosent fra samme periode i 2020.
  • Størstedelen av helsehjelpen i PHBU skjer poliklinisk, men det ble rapportert nesten 60 000 oppholdsdøgn i perioden.
  • Over 132 000 personer fikk helsehjelp innen psykisk helsevern for voksne. Det gir en økning på 6 prosent fra samme periode året før.
  • Det er økning i antall utskrivninger og økning i antall oppholdsdøgn. Direkte- og indirekte polikliniske kontakter øker også.
  • Over 28 000 personer mottok helsehjelp innen TSB i perioden som er en økning på 0,5 prosent fra året før.
  • Innen TSB øker antall utskrivninger og antall oppholdsdøgn fra 2020 til 2021. Det er også en økning i antall direkte polikliniske kontakter, men en reduksjon i indirekte polikliniske kontakter i TSB.

Datakilde

Norsk pasientregister

Notater og rapporter

Notat 2. tertial 2021, psykisk helsevern for voksne og TSB

Notat 2. tertial 2021, psykisk helsevern for barn og unge

Årsrapporter, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Årsrapporter, psykisk helsevern for barn og unge

Lenker

HRR metadatabase for nasjonale heseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 11.04.2019