Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet i psykisk helsevern og rus, spesialisthelsetjenesten

Tertialvis statistikk for aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Hovedtall for 1. tertial 2021 

  • 43 500 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge, en økning på nesten 13 prosent fra 1. tertial 2020.
  • Over 102 000 personer fikk helsehjelp innen psykisk helsevern for voksne, en økning på 3,5 prosent fra samme periode året før.
  • Antall utskrivninger går ned og antall oppholdsdøgn øker innen psykisk helsevern for voksne. Både direkte og indirekte polikliniske kontakter øker.
  • 23 500 personer mottok helsehjelp innen TSB i 1.tertial av 2021, en nedgang på 0,4 prosent fra året før.
  • Innen TSB så øker antall utskrivninger noe og antall oppholdsdøgn reduseres. Antall polikliniske kontakter øker, som i hovedsak gjelder direkte polikliniske kontakter. Det er en liten reduksjon i antall indirekte polikliniske kontakter.

Datakilde

Norsk pasientregister

Notater og rapporter

Notat 1. tertial 2021, psykisk helsevern for voksne og TSB

Notat 1. tertial 2021, psykisk helsevern for barn og unge

Årsrapporter, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Årsrapporter, psykisk helsevern for barn og unge

Lenker

HRR metadatabase for nasjonale heseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 11.04.2019