Aktivitet i psykisk helsevern og rus, spesialisthelsetjenesten

Tertialvis statistikk for aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Hovedtall 2. tertial 2019

  • 48 000 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge, dette er en nedgang på 0,8 prosent fra 2. tertial 2018
  • Nesten 127 000 personer fikk helsehjelp innen psykisk helsevern for voksne, det var en økning på 2,1 prosent fra året før. Det er en økning i antall oppholdsdøgn og i polikliniske kontakter.
  • Over 28 500 personer mottok helsehjelp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, som var en økning på 0,2 prosent fra året før. Her var det en nedgang i oppholdsdøgn og en økning i polikliniske konsultasjoner.

Rapporter og notater

2. tertial 2019, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig rusbehandling

2. tertial 2019, psykisk helsevern for barn og unge

Årsrapporter, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Årsrapporter, psykisk helsevern for barn og unge

Først publisert: 11.04.2019