Aktivitet i psykisk helsevern og rus, spesialisthelsetjenesten

Tertialvis statistikk for aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Hovedtall for årets første åtte måneder

  • 47 000 barn og unge fikk helsehjelp i psykisk helsevern, en nedgang på 2 prosent sammenlignet med samme periode året før.
  • Nesten 125 000 personer fikk helsehjelp i psykisk helsevern for voksne og mer enn 28 000 personer fikk helsehjelp i TSB. Dette er en reduksjon på henholdsvis 1,5 og 1,4 prosent fra samme periode i 2019.
  • Både for psykisk helsevern og TSB er det nedgang i aktivitet der pasientene er til stede på klinikken. Samtidig er det en stor økning i indirekte kontakter der pasient og helsearbeider har kontakt på telefon, e-post eller i videomøte.

Datakilde

Norsk pasientregister

Rapporter og notater

2. tertial 2020, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig rusbehandling

2. tertial 2020, psykisk helsevern for barn og unge

1. tertial 2020, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig rusbehandling

1. tertial 2020, psykisk helsevern for barn og unge

Årsrapporter, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Årsrapporter, psykisk helsevern for barn og unge

Lenker

HRR metadatabase for nasjonale heseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 11.04.2019