Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet i psykisk helsevern og rus, spesialisthelsetjenesten

Tertialvis statistikk for aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Datakilde

Norsk pasientregister

Årsrapporter

Tertialnotat

Lenker

Helsedata.no har oversikt over variabler i ulike helseregistre

Statistikkalender for publiseringer fra Norsk pasientregister og kommunalt pasient- og brukerregister

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 11.04.2019 Sist faglig oppdatert: 21.10.2022