Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet hos avtalespesialister i somatikk og psykisk helsevern, januar-august 2023

Hovedtall for perioden januar til august 2023 med endring fra samme periode i 2022:

  • Avtalespesialistene rapporterte til sammen litt mer enn 2 071 500 konsultasjoner som er en økning på 5,6 prosent fra tilsvarende periode året før
  • I somatikk er det 1 645 200 konsultasjoner mot 1 566 500 i tilsvarende periode året før
  • I psykisk helsevern er det 426 300 konsultasjoner mot 396 000 i tilsvarende periode året før
  • Av sammenlignbar aktivitet utgjorde avtalespesialistene i somatikk 20 prosent av den totale polikliniske aktiviteten som er tilnærmet det samme som for tilsvarende periode året før
  • Avtalespesialistene i psykisk helsevern utgjorde 23 prosent av den totale polikliniske aktiviteten som er tilnærmet det samme som for tilsvarende periode året før

Om rapporteringen

Norsk pasientregister (NPR) er et sentralt helseregister med opplysninger om alle som venter på, eller har fått behandling, i spesialisthelsetjenesten. Nedenfor presenteres hovedtall på avtalespesialistenes aktivitet for perioden januar til og med august 2023.

Avtalespesialistene rapporterer tre ganger i året. Avtalespesialistene gjør etterregistrering og korreksjoner på datagrunnlaget i løpet av året. Tallene som presenteres i dette notatet er andre rapportering for 2023 og må derfor anses som midlertidige. Det er 1389 rapporteringspliktige avtalespesialister, hvorav 708 i somatiske fag og 681 i psykisk helsevern. For de åtte første månedene i 2023 har det kommet data fra 1305 avtalespesialister, 669 i somatiske fag og 636 i psykisk helsevern.

Om aktiviteten

Aktivitetsdata for avtalespesialistene er rapportert til Norsk pasientregister per driftshjemmel og inkluderer alle praksissteder og vikarer som sorterer under den enkelte hjemmelen. All aktivitet hos avtalespesialister er i utgangspunktet poliklinisk.

Øyesykdommer er det fagområdet med størst aktivitet i 2023 etterfulgt av hudsykdommer og øre-nese-hals. De står til sammen for litt over halvparten av avtalespesialistenes aktivitet. Psykisk helsevern har flest antall kontakter per pasient.

Totalt antall pasienter i tabell 1 viser antall unike pasienter som har fått helsehjelp. Noen pasienter har mottatt helsehjelp innen flere forskjellige fagområder og derfor vil totalen være noe mindre enn den totalen man får om man summerer antall pasienter per fag.

Tabell 1: antall pasienter per fagområde

Fagområde

Antall kontakter

Andel kontakter

Antall spesialister

Antall pasienter

Gj.snitt antall kontakter per pasient

Anestesi

9182

0,4

8

1555

5,9

Barnesykdommer

40348

1,9

30

20243

2,0

Fysikalsk medisin

951

0,0

1

469

2,0

Gynekologi

186474

9,0

88

127785

1,5

Hudsykdommer

333449

16,1

79

137490

2,4

Indremedisin: endokronologi

20952

1,0

5

8148

2,6

Indremedisin: gastro

21467

1,0

13

16809

1,3

Indremedisin: generell

63141

3,0

36

38773

1,6

Indremedisin: kardiologi

69139

3,3

39

47472

1,5

Indremedisin: lunge

27356

1,3

17

16449

1,7

Kirurgi: generell

10851

0,5

7

7986

1,4

Kirurgi: ortopedi

12634

0,6

6

7466

1,7

Kirurgi: urologi

26999

1,3

12

16947

1,6

Nevrologi

32329

1,6

22

17828

1,8

Onkologi

603

0,0

1

195

3,1

Plastikk-kirurgi

411

0,0

1

372

1,1

Psykiatri

142427

6,9

197

15977

8,9

Psykologi

283932

13,7

439

29109

9,8

Revmatologi

21241

1,0

11

9232

2,3

Urologi

17300

0,8

7

10310

1,7

Øre, nese og hals

298881

14,4

106

186326

1,6

Øyesykdommer

451528

21,8

180

309762

1,5

Total

2071595

100,0

1305

894140

2,3

 

 

 

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Her finner du mer statistikk fra Norsk pasientregister

Først publisert: 20.10.2023 Sist faglig oppdatert: 20.10.2023 Se tidligere versjoner