Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet hos avtalespesialister i somatikk og psykisk helsevern 1. tertial 2023

Norsk pasientregister (NPR) er et sentralt helseregister med opplysninger om alle som venter på, eller har fått behandling, i spesialisthelsetjenesten. Denne artikkelen presenterer hovedtall på avtalespesialistenes aktivitet for perioden januar til og med april 2023.

Hovedtall for 1. tertial 2023 med endring fra 1. tertial 2022

Avtalespesialistene rapporterte til sammen litt mer enn 1 130 000 konsultasjoner i 1. tertial 2023, det er 1,3 prosent mer enn samme periode i 2022

  • I somatikk var det nesten 915 000 konsultasjoner mot 904 000 i tilsvarende periode året før
  • I psykisk helsevern var det over 217 000 konsultasjoner mot over 213 000 i året før
  • Av sammenlignbar aktivitet utgjorde avtalespesialistene i somatikk 21 prosent av den totale polikliniske aktiviteten som er 1 prosentpoeng mindre sammenliknet med tilsvarende periode året før
  • Avtalespesialistene i psykisk helsevern utgjorde 22 prosent av den totale polikliniske aktiviteten som er tilnærmet det samme som i tilsvarende periode året før

Om aktiviteten

Aktivitetsdata for avtalespesialistene er rapportert til Norsk pasientregister per driftshjemmel og inkluderer alle praksissteder og vikarer som sorterer under den enkelte hjemmelen. All aktivitet hos avtalespesialister er i utgangspunktet poliklinisk.

Øyesykdommer er det fagområdet med størst aktivitet i 2023 etterfulgt av øre-nese-hals og hudsykdommer. De står til sammen for litt over halvparten av avtalespesialistenes aktivitet. Psykisk helsevern har flest antall kontakter per pasient.

Totalt antall pasienter i tabellen nedenfor viser antall unike pasienter som har fått helsehjelp. Noen pasienter har mottatt helsehjelp innen flere forskjellige fagområder og derfor vil totalen være noe mindre enn den totalen man får om man summerer antall pasienter per fag.

Tabell 1, hovedtall for fagområder hos avtalespesialister, 1. tertial 2023

Fagområde

Antall kontakter

Andel kontakter

Antall spesialister

Antall pasienter

Antall kontakter per pasient (gjennomsnitt)

Anestesi

6350

0,6

9

1752

3,6

Barnesykdommer

25372

2,2

27

15695

1,6

Fysikalsk medisin

486

0,0

1

274

1,8

Gynekologi

103482

9,1

84

77966

1,3

Hudsykdommer

182620

16,1

72

81218

2,2

Indremedisin, endokronologi

11592

1,0

5

5543

2,1

Indremedisin, gastro

11840

1,0

12

9789

1,2

Indremedisin, generell

31316

2,8

33

21973

1,4

Indremedisin, kardiologi

39736

3,5

39

28924

1,4

Indremedisin, lunge

15867

1,4

15

10709

1,5

Indremedisin, nyre

781

0,1

1

495

1,6

Kirurgi, generell

4427

0,4

4

3588

1,2

Kirurgi, ortopedi

6625

0,6

6

4394

1,5

Kirurgi, urologi

210

0,0

1

202

1,0

Nevrologi

16132

1,4

11

10890

1,5

Onkologi

18821

1,7

22

13299

1,4

Plastikk-kirurgi

328

0,0

1

133

2,5

Psykiatri

69509

6,1

177

11902

5,8

Psykologi

147936

13,1

400

21516

6,9

Revmatologi

10302

0,9

10

5985

1,7

Urologi

9866

0,9

7

6837

1,4

Øre, nese og hals

171718

15,2

97

123493

1,4

Øyesykdommer

246760

21,8

173

190076

1,3

Total

1132076

100,0

1207

589302

1,9

Om rapporteringen

Avtalespesialistene rapporterer tre ganger i året. Avtalespesialistene gjør etterregistrering og korreksjoner på datagrunnlaget i løpet av året. Tallene som presenteres i denne artikkelen er første rapportering for 2023 og må derfor anses som midlertidige. Det er 1378 rapporteringspliktige avtalespesialister, hvorav 703 i somatiske fag og 675 i psykisk helsevern. For de fire første månedene i 2023 har det kommet data fra 1207 avtalespesialister, 630 i somatiske fag og 577 i psykisk helsevern.

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Her finner du mer statistikk fra Norsk pasientregister

Først publisert: 23.06.2023 Siste faglige endring: 19.01.2024 Se tidligere versjoner