Aktivitet hos avtalespesialister

Statistikk fra psykologer, psykiatere og somatiske legespesialister som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

Hovedtall 2020

  • Avtalespesialistene rapporterte nesten 3 200 000 konsultasjoner, som er en marginal økning på 0,1 prosent fra 2019
  • I somatikk var det 2 503 000 konsultasjoner mot omtrent 2 570 000 tilsvarende periode året før
  • I psykisk helsevern var det 680 000 konsultasjoner mot 610 600 tilsvarende periode året før
  • Av sammenlignbar klinisk aktivitet, så utgjorde avtalespesialistene omtrent 23 prosent av den totale polikliniske aktiviteten innen somatiske fagområder og 25 prosent innen psykisk helsevern for voksne. 

Datakilde

Norsk pasientregister

Rapporter

Årsrapporter, avtalespesialister

Lenker

HRR metadatabase for nasjonale heseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 11.04.2019