Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet hos avtalespesialister

Statistikk fra psykologer, psykiatere og somatiske legespesialister som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

Hovedtall 1. tertial 2021

  • Avtalespesialistene rapporterte til sammen litt mer enn 1 085 010 konsultasjoner som er en økning på 14 prosent fra tilsvarende periode året før.
  • I somatikk er det 847 650 konsultasjoner mot 752 900 tilsvarende periode året før.
  • I psykisk helsevern er det 237 360 konsultasjoner mot 199 700 tilsvarende periode året før.
  • Av sammenlignbar aktivitet utgjorde avtalespesialistene i somatikk 21,5 prosent av den totale polikliniske aktiviteten som er noe mindre enn tilsvarende periode året før.
  • Avtalespesialistene i psykisk helsevern utgjorde 23,7 prosent av den totale polikliniske aktiviteten som er en økning på 1,7 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Datakilde

Norsk pasientregister

Notater og rapporter

Notat 1. tertial 2021

Årsrapporter, avtalespesialister

Lenker

HRR metadatabase for nasjonale heseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 11.04.2019