Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet hos avtalespesialister

Statistikk fra psykologer, psykiatere og somatiske legespesialister som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

Hovedtall januar-august 2021

  • Avtalespesialistene rapporterte til sammen litt mer enn 1 953 720 konsultasjoner som er en økning på 4,6 prosent fra tilsvarende periode året før.
  • I somatikk er det 1 538 944 konsultasjoner mot 1 455 010 tilsvarende periode året før.
  • I psykisk helsevern er det 414 782 konsultasjoner mot 412 424 tilsvarende periode året før.
  • Av sammenlignbar aktivitet utgjorde avtalespesialistene i somatikk 21 prosent av den totale polikliniske aktiviteten som er 7 prosentpoeng mindre enn tilsvarende periode året før.
  • Av sammenlignbar aktivitet utgjorde avtalespesialistene i psykisk helsevern 23 prosent av den totale polikliniske aktiviteten som er en nedgang på 8 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Datakilde

Norsk pasientregister

Notater og rapporter

Notat 2. tertial 2021

Årsrapporter, avtalespesialister

Lenker

HRR metadatabase for nasjonale heseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 11.04.2019