Aktivitet hos avtalespesialister

Statistikk fra psykologer, psykiatere og somatiske legespesialister som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

Hovedtall 1. tertial 2020 

  • Avtalespesialistene rapporterte litt mer enn 952 000 konsultasjoner, en nedgang 17,4 prosent fra 1. tertial 2019
  • I somatikk er det 752 900 konsultasjoner (922 700 i 1. tertial 2019)
  • I psykisk helsevern er det 199 700 konsultasjoner (230 000 i 1. tertial 2019)
  • Avtalespesialistene i somatikk utgjorde 23 prosent av den totale polikliniske aktiviteten som er det samme som 1. tertial 2019
  • Avtalespesialistene i psykisk helsevern utgjorde 19 prosent av den totale polikliniske aktiviteten som er en nedgang på 4 prosentpoeng fra 1. tertial 2019

Datakilde

Norsk pasientregister

Rapporter og notater

Notat 1. tertial aktivitet avtalespesialister

Årsrapporter, avtalespesialister

Lenker

HRR metadatabase for nasjonale heseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 11.04.2019