Aktivitet hos avtalespesialister

Statistikk fra psykologer, psykiatere og somatiske legespesialister som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

Hovedtall 2018

  • Rapporterte inn litt mer enn 3,2 millioner konsultasjoner for 2018, som var en økning fra året før.
  • Utgjorde 24 prosent av den totale polikliniske aktiviteten innen somatiske fagområder og 22 prosent innen psykisk helsevern for voksne.
  • Som tidligere er det størst aktivitet innen fagområdet øye.

Rapporter

Årsrapporter, avtalespesialister

Først publisert: 11.04..04.2019