Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet hos avtalespesialister

Statistikk fra psykologer, psykiatere og somatiske legespesialister som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

Datakilde

Norsk pasientregister

Tertialnotat og årsrapporter om aktivitet hos avtalespesialister

Årsrapporter 2016-2021, avtalespesialister

2022 - 1. tertial (PDF)

2022.- 2. tertial (PDF)

2022, årsdata (PDF)

2023 - 1. tertial 

2023 - 2. tertial 

Lenker

Helsedata.no har oversikt over variabler i ulike helseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om statistikken, send epost til helseregistre@helsedir.no. Fra 2024 sendes epost til pasientregistre@fhi.no

Først publisert: 11.04.2019 Siste faglige endring: 19.01.2024