Aktivitet hos avtalespesialister

Statistikk fra psykologer, psykiatere og somatiske legespesialister som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

Hovedtall for årets første åtte måneder​​​​​​​

  • Avtalespesialistene rapporterte litt mer enn 1 867 000 konsultasjoner, en nedgang på 9,1 prosent fra tilsvarende periode året før
  • I somatikk var det 1 455 000 konsultasjoner mot 1 671 800 tilsvarende periode året før
  • I psykisk helsevern var det 412 240 konsultasjoner mot 382 900 tilsvarende periode året før
  • Avtalespesialistene i somatikk utgjorde 26 prosent av den totale polikliniske aktiviteten som var en nedgang på ca. 1 prosentpoeng 
  • Avtalespesialistene i psykisk helsevern utgjorde ca. 20 prosent av den totale polikliniske aktiviteten som er en økning på tilnærmet 1 prosentpoeng fra tilsvarende periode året før

Datakilde

Norsk pasientregister

Rapporter og notater

Notat 2. tertial aktivitet avtalespesialister

Notat 1. tertial aktivitet avtalespesialister

Årsrapporter, avtalespesialister

Lenker

HRR metadatabase for nasjonale heseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 11.04.2019