Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitet hos avtalespesialister

Statistikk fra psykologer, psykiatere og somatiske legespesialister som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

Datakilde

Norsk pasientregister

Rapporter og notat

Årsrapporter, avtalespesialister

Notat 2. tertial 2022, aktivitet hos avtalespesialister

Lenker

Helsedata.no har oversikt over variabler i ulike helseregistre

Statistikkalender - Norsk pasientregister og kommunalt pasient- og brukerregister

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 11.04.2019 Sist faglig oppdatert: 21.10.2022