Kostnader og produktivitet

Det er utarbeidet data for spesialisthelsetjenestens bruk av ressurser og utnyttelse av ressurser. Det presenteres tall for utviklingen i kostnader til spesialisthelsetjenester i siste periode, både nasjonalt og regionalt, samt mellom tjenesteområder. Videre er det utarbeidet indikatorer for ressursutnyttelse, som kostnader per aktivitet og personellinnsats per aktivitet.

Kostnader

Produktivitet

 

 

Oversikt

 

 

Først publisert: 30.04.2019