Kostnader og produktivitet

Det er utarbeidet data for spesialisthelsetjenestens bruk av ressurser og utnyttelse av ressurser. Det presenteres tall for utviklingen i kostnader til spesialisthelsetjenester i siste periode, både nasjonalt og regionalt, samt mellom tjenesteområder. Videre er det utarbeidet indikatorer for ressursutnyttelse, som kostnader per aktivitet og personellinnsats per aktivitet.