Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Den gylne regel

Det er et politisk mål at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal prioriteres sterkere enn somatisk sektor. Dette målet er ofte omtalt som «Den gylne regel» og inngår i Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene. I vurderingen av måloppnåelse benyttes data om gjennomsnittlig ventetid, kostnader (eksklusiv kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon) og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).

Gylne regel

Oversikt

Først publisert: 30.04.2019 Sist faglig oppdatert: 17.03.2023