Bruk av tvang i psykisk helsevern

Statistikken viser utvikling i bruk av tvang i psykisk helsevern og geografiske forskjeller etter bosted. Tallene inkluderer bl.a. tvangsinnleggelser, bruk av tvangsmidler under innleggelse, og tvangsbehandling med ernæring eller legemidler.