Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 6-5. Forskrifter om saksbehandlingen

Lovtekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Nærmere bestemmelser om kontrollkommisjonens saksbehandling er gitt i forskrift 16. desember 2011 nr. 1258 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern mm. (psykisk helsevernforskriften) §§ 43-63.

Sist faglig oppdatert: 29.11.2017 Se tidligere versjoner