Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 6-2. Kontrollkommisjonens sammensetning

Lovtekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Første ledd regulerer hvordan kontrollkommisjonene skal være sammensatt.

Annet ledd bestemmer at det enkelte kontrollkommisjonsmedlemmet oppnevnes for en periode på fire år. Ingen kan gjenoppnevnes mer enn én gang i samme kontrollkommisjon. Det vil si at vedkommende kan sitte sammenhengende 4+4 år i samme kommisjon. Etter å ha vært ute av kontrollkommisjonen en periode, kan likevel samme medlem gjenvelges på nytt.

Tredje ledd fastsetter krav til habilitet, og innebærer at personer som er ansatt hos eksempelvis statsforvalteren eller ved institusjon som kontrollkommisjonen har ansvar for, ikke kan oppnevnes som medlemmer av kontrollkommisjonen.

Se nærmere om kvalifikasjonskrav til og gjenoppnevning av medlemmene i rundskriv for statsforvalterne vedrørende oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

Sist faglig oppdatert: 29.11.2017 Se tidligere versjoner