Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 8-1. Forskrifter

Helsedirektoratets kommentarer

Forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen § 7 gir enkelte bestemmelser i psykisk helsevernloven anvendelse på Svalbard. Det gjelder § 3-1 (legeundersøkelse), § 3-6 (varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet) og § 4-8 (tvangsmidler - når det er nødvendig i påvente av at pasienten kan bringes til fastlandet eller under transporten). Også psykisk helsevernforskriften § 8 (legeundersøkelse) er gitt anvendelse.

Som kommunelege etter lovens § 3-1 anses lege ansatt i den offentlige helsetjenesten for Svalbard. Ansvarlig statsforvalter er Statsforvalteren i Troms og Finnmark og fungerende kontrollkommisjon er kontrollkommisjonen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

Siste faglige endring: 29.11.2017 Se tidligere versjoner