Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Regler som gjelder for alle klagesaker

Forskriften kapittel 7 del II fastsetter generelle saksbehandlingsregler for kontrollkommisjonens behandling av klagersaker. Reglene gjelder som utgangspunkt for alle klagesaker. Det er i tillegg gitt særskilte regler for klager i sak om tvungen observasjon og etablering, opprettholdelse og opphør av tvungent psykisk helsevern, samt overføring, jf. psykisk helsevernloven § 6-4, som behandles i neste kapittel.

10.1. Klagefrister, formkrav og oversendelse av klage til kontrollkommisjonen

10.2. Kontrollkommisjonens saksforberedelse

10.3. Krav til klagevedtaket, saksbehandlingstid og underretning til pasient m.v.

Siste faglige endring: 13. oktober 2022