Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Regler som gjelder for alle klagesaker

Forskriften kapittel 7 del II fastsetter generelle saksbehandlingsregler for kontrollkommisjonens behandling av klagersaker. Reglene gjelder som utgangspunkt for alle klagesaker. Det er i tillegg gitt særskilte regler for klager i sak om tvungen observasjon og etablering, opprettholdelse og opphør av tvungent psykisk helsevern, samt overføring, jf. psykisk helsevernloven § 6-4, som behandles i neste kapittel.

4.1 Krav til klagevedtaket, saksbehandlingstid og underretning til pasient m.v.

4.2 Kontrollkommisjonens saksforberedelse

4.3 Klagefrister, formkrav og oversendelse av klage til kontrollkommisjonen

Sist faglig oppdatert: 19. desember 2016