Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 2 til vedlegg 5a Mønsteravtale om direkte oppgjør med Den offentlige tannhelsetjenesten (fylkeskommunen) og universitetsklinikker, jf. ftrl. § 5-6 og § 5-6a

Oppdatert november 2009

Sist endret 14. desember 2020 av Helsedirektoratet.

Endring punkt 2 som følge av lovendring om direkte oppgjør fra 1. januar 2021

Her finner du «Vedlegg 1 til vedlegg 5a – Vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør for refusjon etter behandling hos privat tannlege jf. ftrl. § 5-6».

1. Formelle vilkår

For at det skal kunne kreves oppgjør etter mønsteravtalen, må den offentlige tannhelsetjenesten (fylkeskommunen) og universitet dokumentere at alle formelle vilkår som til enhver tid er fastsatt i lov, forskrift og avtale er oppfylt. Herunder:

(1)    Nødvendig autorisasjon/lisens, herunder eventuell spesialiststatus for ansvarlige/behandlende tannleger/tannpleiere må dokumenteres

(2)    Fylkeskommunens / universitetets organisasjonsnummer

(3)    Underskrevet mønsteravtale

2. Plikt til digital fremsettelse av refusjonskrav 

Fylkeskommuner / universitet som har avtale med Helfo om direkte oppgjør etter folketrygdloven §22-2, plikter fra og med 1. januar 2021 å fremsette refusjonskrav digitalt, enten ved digital innsending eller ved bruk av opplastingstjeneste. ​​​​​​

Først publisert: 01.02.2013 Sist faglig oppdatert: 14.12.2020 Se tidligere versjoner