Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 2 til vedlegg 5a Mønsteravtale om direkte oppgjør med Den offentlige tannhelsetjenesten (fylkeskommunen) og universitetsklinikker, jf. ftrl. § 5-6 og § 5-6a

Denne mønsteravtalen gjelder bare for de som har inngått avtalen før 15. november 2022, og som ikke har inngått den nåværende gjeldende avtalen om direkte oppgjør.

Oppdatert november 2009

Sist endret 14. desember 2020 av Helsedirektoratet.

Endring punkt 2 som følge av lovendring om direkte oppgjør fra 1. januar 2021

Her finner du «Vedlegg 1 til vedlegg 5a – Vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør for refusjon etter behandling hos privat tannlege jf. ftrl. § 5-6».

1. Formelle vilkår

For at det skal kunne kreves oppgjør etter mønsteravtalen, må den offentlige tannhelsetjenesten (fylkeskommunen) og universitet dokumentere at alle formelle vilkår som til enhver tid er fastsatt i lov, forskrift og avtale er oppfylt. Herunder:

(1)    Nødvendig autorisasjon/lisens, herunder eventuell spesialiststatus for ansvarlige/behandlende tannleger/tannpleiere må dokumenteres

(2)    Fylkeskommunens / universitetets organisasjonsnummer

(3)    Underskrevet mønsteravtale

2. Plikt til digital fremsettelse av refusjonskrav 

Fylkeskommuner / universitet som har avtale med Helfo om direkte oppgjør etter folketrygdloven §22-2, plikter fra og med 1. januar 2021 å fremsette refusjonskrav digitalt, enten ved digital innsending eller ved bruk av opplastingstjeneste. ​​​​​​

Først publisert: 01.02.2013 Siste faglige endring: 14.12.2020 Se tidligere versjoner