Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 1 til vedlegg 5a - Vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør for refusjon etter behandling hos privat tannlege jf. ftrl. § 5-6

Denne mønsteravtalen gjelder bare for de som har inngått avtalen før 15. november 2022, og som ikke har inngått den nåværende gjeldende avtalen om direkte oppgjør.

Oppdatert: september 2009

Sist endret 14. desember 2020

Endring punkt 2 og 3 som følge av lovendring om direkte oppgjør fra 1. januar 2021.

Her finner du «Vedlegg 2 til vedlegg 5a – Mønsteravtale om direkte oppgjør med Den offentlige tannhelsetjenesten (fylkeskommunen) og universitetsklinikker, jf. ftrl. § 5-6 og § 5-6a».

1. Formelle vilkår

For at det skal kunne kreves oppgjør etter mønsteravtalen, må tannlegen dokumentere at alle formelle vilkår som til enhver tid er fastsatt i lov, forskrift og avtale er oppfylt. Herunder:

(1)    Nødvendig autorisasjon/lisens, herunder eventuell spesialiststatus

(2)    Norsk fødselsnummer/D-nummer

(3)    HPR-nummer

(4)    Kontonummer i norsk bank

(5)    Underskrevet mønsteravtale

2. Plikt til digital fremsettelse av refusjonskrav

Tannleger som har avtale med Helfo om direkte oppgjør etter folketrygdloven §22-2, plikter fra og med 1. januar 2021 å fremsette refusjonskrav digitalt, enten ved digital innsending eller ved bruk av opplastingstjeneste.

Først publisert: 01.09.2009 Siste faglige endring: 14.12.2020 Se tidligere versjoner