Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.08.2018

Legemiddelnavn: Ursofalk, Ursochol

ATC-kode: A05AA02

Gjelder kapsler, mikstur og tabletter
Indikasjon: Del 1/3 Primær biliær kolangitt (PBC) / Primær biliær cirrhose
Diagnosekoder

ICD-10: K74.3 / ICPC-2: D97

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K74

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K74
ICPC-2: D97

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/3 Cystisk fibrose med sykdom i lever og galleveier
Diagnosekoder

ICD-10: E84 / ICPC-2: T99

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E84

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: E84
ICPC-2: T99

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 3/3 Gallesten
Diagnosekoder

ICD-10: K80 / ICPC-2: D98

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K80

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken   dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.