Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.07.2019

Legemiddelnavn: Topimax, Topiramat

ATC-kode: N03AX11

Gjelder kapsler og tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Migreneprofylakse hos barn og ungdom under 18 år
Diagnosekoder

ICD-10:G43 / ICPC-2:N89

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G43

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: G43
ICPC-2: N89

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

For voksne: Legemidlet er forhåndsgodkjent ved denne indikasjonen fra 1. juli 2019.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.