Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.02.2019

Legemiddelnavn: Forsteo

ATC-kode: H05AA02

Indikasjon: Del 1/2 Osteoporose
Diagnosekoder

ICD-10: M80 / ICPC-2: L95 Osteoporose med patologisk brudd

ICD-10: M81 / ICPC-2: L95 Osteoporose uten patologisk brudd

Hjemmel

§ 3 ICD-10: M80 eller M81

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: M80 eller M81
ICPC-2: L95

Tidsbegrensning Vedtakene skal tidsbegrenses i 2 år Det foreligger ikke dokumentasjon utover 24 måneders behandling. Forlengelse av vedtaket blir derfor kun gitt når legen dokumenterer at det har vært opphold i behandlingen.
Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode M05BA04 (alendronsyre).

Dersom et legemiddel med ATC-kode M05BA06 (Bonviva injeksjonsvæske) eller ATC-kode M05BA08 (Aclasta) er forsøkt anses det ikke som relevant å kreve at alendronsyre er forsøkt

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Gjelder

  • Osteoporose hos postmenopausale** kvinner
  • Osteoporose med patologisk brudd hos menn
  • Osteoporose assosiert med vedvarende systemisk glukokortikoidbehandling*   hos kvinner og menn

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Dersom det ikke fremkommer i søknaden om brukeren har hatt brudd kan refusjonskode ICD-10: M81 benyttes.

* Glukokortikoider omfattes av ATC-gruppe H02AB.

** Dersom det ikke er oppgitt i søknaden om kvinnen er postmenopausal må denne opplysningen innhentes dersom kvinnen er yngre enn 53 år.

Indikasjon: Del 2/2 Hypoparathyreoidisme
Diagnosekoder

ICD-10: E20 / ICPC-2: T99 (Hypoparathyreoidisme)

ICD-10: E89.2/ ICPC-2: A87 (Hypoparathyreoidisme etter behandling)

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E20 eller E89.2

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: E20 eller E89.2
ICPC-2: T99 eller A87

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel i ATC-gruppe A11CC 

og

markedsført legemiddel med ATC-kode H05AA03

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i kirurgi, endokrinologi eller pediatri, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.