Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Olanzapin, Olanzapine, Zyprexa

ATC-kode: N05AH03

Gjelder tabletter og smeltetabletter
Indikasjon: Del 1/1 Huntingtons sykdom
Diagnosekoder

ICD.10: G10 / ICPC-2:N99 Huntingtons sykdom

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G10

Før 1. januar 2018:
§ 3 b

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling 

Spesialistkrav

Søknad skal komme fra spesialist i nevrologi, psykiatri eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.