Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Addex-Natriumklorid 1 mmol/ml kons. til inf., Natriumklorid SA 70 mg/ml inhalasjonsvæske, Natriumklorid 1 mmol/ml kons. til inf.

ATC-kode: R07A, B05XA03

Indikasjon: Del 1/5 Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) med slimproblematikk
Diagnosekoder

ICD-10: J44 / ICPC-2: R95

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: J44
ICPC-2: R95

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: J44

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i indremedisin, infeksjonssykdommer, kirurgi, lungesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i saken ikke er oppfylt

Indikasjon: Del 2/5 Cystisk fibrose (mucoviscidose / pankreasfibrose)
Diagnosekoder

ICD-10:E84 / ICPC-2:T99

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: E84
ICPC-2: T99

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: E84 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i barnesykdommer, indremedisin, infeksjonssykdommer, kirurgi,  lungesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i saken ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 3/5 Bronkiektasi med slimproblematikk
Diagnosekoder

ICD-10:J47 / ICPC-2:R99

Hjemmel

§ 3a
ICD-10:J47
ICPC-2:R99

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: J47

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i barnesykdommer, indremedisin, infeksjonssykdommer, kirurgi, lungesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i saken ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 4/5 Astma med slimproblematikk
Diagnosekoder

ICD-10:J45 / ICPC-2:R96

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: J45
ICPC-2: R96

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: J45

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i barnesykdommer, indremedisin, infeksjonssykdommer, kirurgi, lungesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i saken ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 5/5 Slimproblematikk ved primær cilie dyskinesi (PCD) / Kartagener syndrom / immotilt ciliesyndrom
Diagnosekoder

ICD-10:J98.8 / ICPC-2:R99

Hjemmel

§ 3b

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: J98.8

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i barnesykdommer, indremedisin, infeksjonssykdommer, kirurgi, lungesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i saken ikke er oppfylt.