Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.10.2018

Legemiddelnavn: Enfamil AR

ATC-kode: V06A ikke-markedsført preparat

Gjelder pulver
Indikasjon: Del 1/1 Gastroøsofageal reflukssykdom hos barn
Diagnosekoder

ICD-10: K21/ICPC-2: D84

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K21

Før 1. januar 2018:

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K21
ICPC 2: D84

Vilkår

Legen må bekrefte at det er behov for langvarig behandling.

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling.

Spesialistkrav

Søknad skal komme fra spesialist i barnesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Enfamil AR som er klassifisert som legemiddel har varenummer 369437.