Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.02.2017

Legemiddelnavn: Epistatus

ATC-kode: N05CD08 ikke-markedsført preparat, B-preparat

Gjelder bukkal oppløsning og munnvann
Indikasjon: Del 1/1 Epilepsi med epileptiske kramper
Diagnosekoder

ICD-10: G40 /ICPC-2: N88 Epilepsi
ICD-10: G41 / ICPC-2: N88 Status epilepticus 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G40

Før 1. januar 2018:

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: G40
ICPC-2: N88

Krav til tidligere behandling

Barn og ungdom til og med 17 år:
Forhåndsgodkjent Stesolid Prefill rektalvæske eller Stesolid Rektalvæske (ATC-kode N05BA01) og Buccolam (ATC-kode N05CD08) 

Voksne:
Forhåndsgodkjent Stesolid Prefill rektalvæske eller Stesolid Rektalvæske (ATC-kode N05BA01) 

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i barnesykdommer, nevrologi, onkologi eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Det er gjort unntak fra kravet til tidligere behandling med forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode N05BA01 dersom:
- behandling med forhåndsgodkjent legemiddel oppleves som sosialt stigmatiserende hos personer over 3 år
eller
-når behandling med forhåndsgodkjent legemiddel oppleves som særdeles problematisk.  

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt..