Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.09.2018

Legemiddelnavn: Novalgin tabletter og dråper

ATC-kode: N02BB02 Ikke-markedsført legemiddel

Indikasjon: Del 1/1 Palliativ smertebehandling i livets sluttfase
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -90

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2 
ICD-10: -90
ICPC-2: -90 

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler fra følgende ATC-koder/-grupper: 

ATC-gruppe M01A (NSAIDs)

ATC-gruppe N02A (opioider)

ATC-kode N02BE01 (paracetamol)

ATC-gruppe N03AX (gabapentin/pregabalin)

ATC-gruppe N06AA (amitriptylin/nortriptylin)

ATC-kode N07BC02 (metadon)

Legemidlene skal være fra ulike ATC-koder/-grupper

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er ikke krav til langvarig behandling.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.