Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.11.2018

Legemiddelnavn: Frisium tabletter, Tapclob mikstur

ATC-kode: N05BA09 ikke-markedsført preparat, B-preparat

Indikasjon: Del 1/1 Epilepsi
Diagnosekoder

ICD-10: G40 / ICPC-2: N88 Epilepsi

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G40

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: G40
ICPC-2: N88 
 

Vilkår

Preparatet må brukes som tilleggsbehandling til et antiepileptikum (ATC-gruppe N03A)

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i nevrologi eller i barnesykdommer, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.