Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Kaptopril SA mikstur

ATC-kode: C09AA01

Indikasjon: Del 1/2 Hjertesvikt
Diagnosekoder

ICD-10: I50 / ICPC-2: K77 Hjertesvikt

Hjemmel

§ 3 ICD-10: I50

Før 1.januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: I50
ICPC-2: K77  

 

Dersom diagnosekode ICD-10 Q oppgis i søknaden, og det er gitt informasjon om at bruker har hjertesvikt, vurderes søknaden etter refusjonskode I50. 

 

Krav til tidligere behandling

Forhåndsgodkjente kaptopril tabletter (ATC-kode C09AA01). 

Ingen krav til tidligere behandling for
barn som ikke kan svelge tabletter, eller
doser under 7 mg.
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Et legemiddel med tilsvarende legemiddelformulering er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.
 

Indikasjon: Del 2/2 Hypertensjon
Diagnosekoder

ICD-10: I11 / ICPC-2: K87 Hypertensiv hjertesykdom

ICD-10: I12 / ICPC-2: K87 Hypertensiv nyresykdom

ICD-10: I13 / ICPC-2: K87 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom

ICD-10: I15 / ICPC-3: K87 Sekundær hypertensjon
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: I15

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: I15
ICPC-2: K87

 

 

Krav til tidligere behandling

Forhåndsgodkjente kaptopril tabletter (ATC-kode C09AA01).

Ingen krav til tidligere behandling for
barn som ikke kan svelge tabletter, eller
doser under 7 mg.
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Et legemiddel med tilsvarende legemiddelformulering er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.