Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Titralac tabletter

ATC-kode: A02AC01

Indikasjon: Del 1/1 Hyperfosfatemi ved kronisk nyresvikt
Diagnosekoder

ICD-10:N18 / ICPC-2:U99 Kronisk nyresykdom

Hjemmel

§ 3 ICD-10: N18

Før 1.januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: N18 
ICPC-2: U99  

Krav til tidligere behandling

Før dialysebehandling (predialyse): Ingen krav til tidligere behandling.

I dialysebehandling: Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode V03AE02 eller V03AE03 eller V03AE05

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemiddelet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land