Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Lopid

ATC-kode: C10AB04, Ikke-markedsførte preparater

Gjelder kapsler og tabletter
Indikasjon: Del 1/3 Alvorlig hypertriglyseridemi
Diagnosekoder

ICD-10: E78.1 / ICPC-2: T93 Ren hyperglyseridemi

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E78

Før 1. januar 2018:
§ 3a
ICD-10: E78
ICPC-2: T93

Vilkår

Ett av følgende medisinske vilkår skal være oppfylt:
a) Alvorlig hypertriglyceridemi (fastende TG* > 10 mmol/l)
b) Manifest aterosklerose** med hypertriglyseridemi trass i adekvat diettbehandling (fastende TG > 5 mmol/l)
c) Høyrisikopasienter med gjennomgått pankreatitt

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

*TG er forkortelse for triglyserider
**Manifest aterosklerose er en objektivt påvist åreforkalkning

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 2/3 Kombinert hyperkolesterolemi og hypertriglyseridemi (blandet/kombinert hyperlipidemi)
Diagnosekoder

ICD-10:E78.2 / ICPC-2:T93 Blandet hyperlipidemi
ICD-10:E78.3 / ICPC-2:T93 Hyperkylomikronemi
ICD-10:E78.5 / ICPC-2:T93 Uspesifisert hyperlipidemi

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -26 / -27 
ICPC-2: -26 / -27

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: -26/-27

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent statin i ATC-gruppe C10AA

og

minst ett forhåndsgodkjent legemiddel i ATC-gruppe C10AC, C10BA eller med ATC-kode C10AX09 (ezetimib) 

Statinet rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) er ikke forhåndsgodkjent ved aktuelle refusjonskoder, men anses som relevant forhåndsgodkjent legemiddel siden den er forhåndsgodkjent ved refusjonskode ICD-10: E78.0

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 3/3 Primær hyperkolesterolemi*
Diagnosekoder

ICD-10:E78.0 / ICPC-2:T93 Ren hyperkolesterolemi (Familiær hyperkolesterolemi)
ICD-10:E78.4 / ICPC-2:T93 Annen hyperlipidemi (Familiær kombinert hyperlipidemi)
Denne listen er ikke uttømmende.

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -26 / -27
ICPC-2: -26 / -27

Fra 1. januar 2018:
§ 3 ICD-10: -26/-27

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent statin i ATC-gruppe C10AA

og

minst ett forhåndsgodkjent legemiddel i ATC-gruppe C10AC, C10BA eller med ATC-kode C10AX09 (ezetimib) 

Statinet rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) er ikke forhåndsgodkjent ved aktuelle refusjonskoder, men anses som relevant forhåndsgodkjent legemiddel siden den er forhåndsgodkjent ved refusjonskode ICD-10: E78.0

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

* Primær hyperkolesterolemi omfatter:

  • Familiær hyperkolesterolemi
  • Familiær kombinert hyperlipidemi 
  • Polygen hyperkolesterolemi
  • Insulinresistenssyndrom (metabolsk syndrom)
  • Hyperkolesterolemi som ikke har noen utløsende årsak

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.